Springsikker

Rondat overslag

Teknikstudie

Teknikstudie

Primærfejl – fejlretning

Primærfejl – fejlretning

Modtagning

Modtagning

Metodik

Metodik

Transfer effekt

Transfer effekt

Teknikstudie

Faseopdeling: 7 faser:

  1. Tilløb
  2. Indspring:
  3. Afsæt: Kraftigt afsæt, hvor kroppens position ud af afsætsredskabet skal være lodret eller lettere foroverlænet – afhængig af niveau, afsætsredskab og springredskab (plint, plest, springbord). Armene peger fremad gennem hele afsættet eller der benyttes et lille armtræk
  4. Første svævefase: Fra afsættet søges der fladt frem mod redskabets bagerste ende, mens der udføres en ¼ drejning af kroppen. Dette gøres ved at hænderne søger ind på en linje, som ved håndisætning i rondat på måtte. Kroppen skal være helt strakt og armene skal være i forlængelse af kroppen. Det er vigtigt at placere hænderne tæt, så der kan foretages en kraftig og hurtig afvikling med begge arme samtidig.
  5. Håndisætning/afvikling: Kroppens position skal helt strakt og være i 45-70 graders vinkel, når hænderne sættes i redskabet. Der udføres nu en kraftig skulderafvikling, som skal foretages inden kroppen når lodret position.
  6. Anden Svævefase: Kroppen udfører endnu en ¼ drejning og svæver i strakt position fra afviklingen i håndstandspositionen til landing på benene. Armene skal være i forlængelse af kroppen. Underroteres springet, kan gymnasten bøje lidt i hoften i denne fase for at lande på benene.
  7. Landing:

Keypoints:  Hvis kroppen ikke er helt strakt i slutningen af afsættet er det vigtigt at kroppen strækkes hurtigst muligt.

Forudsætninger

Teknik: Skal beherske et kraftigt afsæt, rondat og overslag

Styrke/flexibilitet: Skal kunne bære egen kropsvægt på armene.

Biomekaniske aspekter: Ved et rondat overslag skal energien i tilløbet omdannes både til højde og en relativ stor rotationsmængde. Det kræver, at kroppen i afsættet ikke har stemstilling eller at den ændrer position/vinkel under afsættet, så det starter med stemstilling og slutter i lodret eller let foroverlænet (afhænger af alder og niveau). Man kan sige at første del af afsættet løfter kroppen, mens sidste del skaber rotationen. (se afsnit 2 i SMT-materiale fig. 1 og 2)

Primærfejl – fejlretning

Manglende stemstilling i starten af afsættet medfører at kroppen ikke løftes tilstrækkelig til at skulderafviklingen kan foregå med armene i forlængelse af kroppen. Kroppen vil enten være bøjet i ryggen eller hoften og/eller armene vil være bøjede.
Afsætstræning til håndstandsfald på højt underlag. Denne øvelse vil hjælpe på både strakt overslag og rondatoverslag.

Risikomomenter

Kun de risikomomenter, der er relateret til afsæt og landing (se indledning)

Modtagning

Stå bagved redskabet. Nærmeste hånd midt på maven så snart du kan og fjerneste hånd på ryggen. Dette skaber løft og lidt rotation i anden svævefase (hånden på maven) eller bremser rotationen efter landing (hånden på ryggen). Der kan placeres en modtager mellem afsætsredskab og plint til at hjælpe gymnastens op i rondat-håndstanden. Nærmeste hånd placeres på knæet og fjerneste øverst på låret ved hoften. Hvis gymnasten benytter springet som forøvelser til tzukahara og er ved at overrotere en landing på ryggen, kan man gribe fat om skinnebenene i svævefasen og trykke benene mod landingsfladen.

Metodik

Når rondaten beherskes, påbegyndes rondat med samlet afsæt.
Fx spring over 1 del af en skumplint eller op på 2 tykke måtter. Der kan benyttes omvendt trampolin eller springbræt, som afsætsredskab. Der fokuseres på at kroppen er strakt under skulderafviklingen og at afviklingen sker inden kroppen er i lodret.
Spring på airtrack over skumplint til landing i grav eller softmåtte.
Hvis kroppen ikke er strakt under skulderafviklingen kan der med fordel arbejdes med forøvelserne til strakt overslag

Transfer effekt

Positiv transfereffekt primært til tzukahara (Trampet 2).

Variationer

Mølleoverslag hvor der landes med siden til redskabet.