Springsikker

Springsikker - Måtte 2

Uddannelsen er for instruktører af junior-, ynglinge- og seniorhold, som arbejder med 3-springs kombinationer, skruer og dobbelt-rotationer på måtten.

Du skal være fyldt 18 år på uddannelsestidspunktet. Vi anbefaler, at du har gennemført Springsikker 1, Springsikker 2 og at du kun gennemfører ét niveau pr. år.

Uddannelsen er for dig, som arbejder med junior-, ynglinge- og seniorhold, hvor der på springbanen arbejdes med sammensatte 3-springs kombinationer, skruer og dobbeltrotationer.

Det er en forudsætning, at du er komfortabel i din modtagning af niveau 1 spring. Eksempelvis rondat flikflak, strakt salto forlæns, baglæns salto, kraftspring og skrue, der er udgangspunkt til den videre modtagning på niveau 2.

> FIND UDDANNELSE

Springene i uddannelsen

Kraftspring strakt m. skrue (½, 1, 1½)

Kraftspring strakt m. skrue (½, 1, 1½)

Startsalto (hofte, strakt) kraftspring

Startsalto (hofte, strakt) kraftspring

Startsalto (hofte, strakt) rondat flik

Startsalto (hofte, strakt) rondat flik

Tempo flik flak

Tempo flik flak

Rondat whip flikflak

Rondat whip flikflak

Rondat flik strakt m. skrue (½, 1, 1½, 2)

Rondat flik strakt m. skrue (½, 1, 1½, 2)

Rondat flik dobbelt lukket

Rondat flik dobbelt lukket

Om uddannelsen

Du kan forvente, at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed, modtagningsteknik og teori. 1/3 er metodik i forhold til det springtekniske.

Teori og praksis

 • Vi lægger vægt på at du er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
 • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis. Det vil sige teori i praksis. Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion.

Certificering

 • Multiple choice prøve (konkrete spørgsmål til læst teori)
 • Metodikprøve (caseopgave med instruktørens metodiske overvejelser)
 • Praktisk prøve (bedømmelse af de praktiske færdigheder omkring modtagning)

Udbytte

Springsikker - Måtte 2 giver dig fem vigtige fordele til springtræningen hjemme i foreningen:

 1. En forbedret sikker og forsvarlig modtagning af sammensatte 3-springs kombinationer, skruer og dobbeltrotationer.
 2. Evne til at udarbejde en specifik årsplan til dit hold.
 3. En mere nuanceret tilgang til din undervisning med flere værktøjer inden for såvel teori, metodik og praktisk kunnen.
 4. Evne til at håndtere etiske aspekter og dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med det at lede en gymnast, lave teknikoptimering og give feedback.
 5. Et bredere teoretisk overblik over de mange facetter inden for den fysiske træning.

Springsikker - Måtte 2 ligger på parallelt niveau med Springsikker – Trampet 2.

Om eksamen

For at blive certificeret skal du bestå følgende tre prøver.

Teoriprøve

Prøven er en individuel multiple choice prøve med 45 spørgsmål uden hjælpemidler.

Multiple choice prøven tager udgangspunkt i det læste teorimateriale, hvorfor det er vigtigt, at du har læst og forstået det forud for kursets start.

Metodikprøve

Prøven er baseret på et udvalgt spring og består af to dele:

 1. Individuel skriveopgave: I denne del af metodikprøven er der ingen hjælpemidler til rådighed.
 2. Gruppebaseret caseopgave: Med udgangspunkt i en gymnast, der udfører et udvalgt spring, skal foretages en teknisk analyse af springet, samt en analyse af gymnastens forudsætninger for videre progression. Samtidig skal der fremvises øvelser og teknikstationer, der er målrettet gymnasten. Præsentation af metodikoplæg ca. 15 minutter pr. gruppe.

Praktisk prøve

I den praktiske prøve skal du vise en modtagning af alle de gennemgåede spring. Du skal tage imod fra begge sider, men kun den bedste side vil blive bedømt.