Springsikker

Overslag

Teknikstudie

Teknikstudie

Primærfejl – fejlretning

Primærfejl – fejlretning

Risikomomenter

Risikomomenter

Modtagning

Modtagning

Metodik

Metodik

Variationer

Variationer

Teknikstudie

Faseinddeling i 7 faser

  1. Tilløb:
  2. Indspring:
  3. Afsæt: Kraftigt afsæt, hvor kroppens position ud af afsætsredskabet skal være lodret eller lettere foroverlænet – afhængig af niveau, afsætsredskab og springredskab (plint, plest, springbord). Afsættet skal skabe en del rotation. Armene peger fremad gennem hele afsættet eller der benyttes et lille armtræk.
  4. Første svævefase: Fra afsættet søges fladt frem mod redskabets bagende til håndisætning. Kroppen skal være helt strakt og armene skal være i forlængelse af kroppen.
  5. Håndisætning/afvikling: Kroppens position skal helt strakt – evt i spændt svaj og afhængig af redskabstyper og være i 45-70 graders vinkel, når hænderne sættes i redskabet. Der udføres nu en kraftig skulderafvikling, som skal foretages inden kroppen når lodret position.
  6. Anden Svævefase: Kroppen svæver i spændt svaj fra afviklingen i håndstandspositionen til landing på benene. Armene skal være i forlængelse af kroppen.
  7. Landing:

NB! Hvis kroppen ikke er helt strakt i slutningen af afsættet er det vigtigt at kroppen strækkes hurtigst muligt.

FORUDSÆTNINGER  

Teknik: Skal beherske et kraftigt afsæt og håndstand.
 
Styrke/flexibilitet: Skal kunne bære egen kropsvægt på armene.

Biomekaniske aspekter: Ved et strakt overslag skal energien i tilløbet omdannes både til højde og en relativ stor rotationsmængde. Det kræver, at kroppen i afsættet ikke har stemstilling eller at den ændrer position/vinkel under afsættet, så det starter med stemstilling og slutter i lodret eller let foroverlænet (afhænger af alder og niveau). Man kan sige, at første del af afsættet løfter kroppen, mens sidste del skaber rotationen. (se afsnit 2 i SMT-materiale fig. 1 og 2)

PRIMÆRFEJL – FEJLRETNING

Armene sættes i redskabet for tæt på afsætsredskabet og er ofte bøjede. Det skyldes en for foroverlænet kropsposition i afsættet, som medfører manglende løft af kroppen og for stor rotation.
- Der trænes afsæt til håndstandsfald på højt underlag.

RISIKOMOMENTER

Kun de risikomomenter, der er relateret til afsæt og landing (se indledning)

MODTAGNING

Stå bagved redskabet. Nærmeste hånd placeres midt på ryggen så snart du kan og fjerneste hånd på maven. Dette skaber løft og lidt rotation i anden svævefase (hånden på ryggen) eller bremser rotationen efter landing (hånden på maven). Der kan placeres en modtager mellem afsætsredskab og plint til at hjælpe gymnastens op i håndstanden. Hænderne placeres på lår og hofte.

METODIK

Håndstandsfald til ryglanding i softmåtte
Håndstandsfald med afsæt i omvendt trampolin til to tykke måtter med softmåtte på bagerste halvdel.
Samme som ovenstående men med tilløb og afsæt på springbræt. Airtrack kan også bruges.
Strakt overslag med afsæt i trampolin til afvikling på og ryglanding i høj landingsflade. Fokus på strakt krop og skulderafvikling på redskabet.
Samme som ovenstående men med fx saltoplint på tyk måtte og modtagning i 2. svævefase.
Redskabet hæves efterhånden som gymnasten mestrer overslaget med strakt krop på den pågældende højde.

TRANSFER EFFEKT

Positiv transfereffekt til kraftspring, flyvespring og mølleoverslag

VARIATIONER

Hoftebøjet overslag: Hoften er bøjet i første svævefase, men kippes ud til strakt position samtidig med skulderafviklingen.
Overslag med 1 skrue: EFTER afvikling på redskabet føres armen modsat skruesiden ned til skruesidens hofte. Armen løftes kort før landing. Det er vigtigt at hovedet holdes lige på kropsstammen.