Springsikker

Kraftspring salto (lukket, hofte, strakt)

Teknikstudie

Teknikstudie

Forudsætninger

Forudsætninger

Teknikstudie

Faseopdeling i 6 faser:

 1. Indspring:
  Nedgangen til håndisætning skal være så kraftig som muligt og armene skal enten være strakte eller let bøjede
 2. Håndisætning - Se håndstand under Springsikker - Basis
 3. Håndisætning - se håndstand under Springsikker - Basis
 4. Svævefase:
  Kroppen er i spændt svaj hvor hovedet har fokus på hænderne.
 5. Afsæt: Kroppen skal være strakt eller i spændt svaj og som minimum stå lodret og gerne i stemstilling. Kroppen arbejder fra spændt svaj til hul position i saltobevægelsen. Springet skal være højt og kort.
 6. Afsæt: Kroppen skal være strakt eller i spændt svaj og som minimum stå lodret og gerne i stemstilling. Kroppen arbejder fra spændt svaj til hul position i saltobevægelsen. Springet skal være højt og kort.

Forudsætninger

Teknik: Rulle, afsæt med stemstilling

Biomekaniske aspekter:
Da afsættet er meget kortvarigt stiller det store krav til timingen i afsættet.  Dvs. hastighed, stemstilling og armenes bevægelse skal tilpasses, så springets længde, højde og rotation optimeres for at skabe en meget ensartet landing/overgang.
Især ved saltospring er det tydeligt at rotationsmængden er konstant (se springbasis). Dvs. at kroppens position i luften bestemmer rotationshastigheden. Jo mere sammenlukket kroppen er, jo højere rotationshastighed og omvendt.

Primærfejl – fejlretning

 • Saltoen er lang. Det skyldes om regel at kroppen ikke er i stemstilling og armene ikke er i lodret i afsættet.
 • Fokuser på at de spændte svaj skal holdes i hele svævefasen indtil landing
 • Kraftspringet skal evt. være lavere, hvilket gøres ved at bøje lidt i armene.

Risikomomenter

Ved overrotation af springet kan landingen på fødderne være ukontrolleret og der kan ske vrid i fodleddet (forstuvning).

Modtagning

Hvis begge spring skal modtages, kan dette gøres ved at hånd en nærmest gymnasten hjælper under øverste del af ryggen i kraftspringet, hvorefter man ved en hurtigt sidelæns forflytning, hjælper i saltoen med modsatte hånd på maven i starten af springet eller på ryggen efter rotationen er igangsat. Ved fortsat at følge gymnasten er det muligt at tage imod landingen med en hånd på både ryg og mave.

Metodik

Kraftspring flyverulle til høj landingsflade.

Transfer effekt

Saltoen har positiv transfereffekt til alle andre forlæns saltorotationer.

Variationer

Saltoen kan som i trampolin udføres i hoftebøjet og strakt position. Der behøves ikke nogen særlig metodik for at træne disse spring udover at gymnasten skal beherske den lukkede salto. Ved strakt salto skal der betydelig kraftigere afsæt til at rotere den strakte krop og det er derfor vigtigt at armene føres aktivt ned i slutningen afsættet for at hjælpe med at skabe rotation. Nakken kan bøjes en lille smule så man tidligere kan orientere sig mod landingen.