Springsikker

Salto med skrue (½, 1/1, 1½)

Teknikstudie

Teknikstudie

Metodik

Metodik

Modtagning

Modtagning

Teknikstudie

Faseopdeling: 6 faser

 1. Tilløb -Indspring
 2. Afsæt: Armene skal pege ca. lige fremad i starten af afsættet hvorefter de føres op og gerne lidt ud til siden (i flyv).
 3. Svævefase – skrue start og stop: Kroppen skal holdes strakt med armene i stræk i kort tid efter afsættet, hvorefter følgende armbevægelser igangsættes:
  ½ skrue (barani): Begge arme føres strakt ned til skruesidens hofte. Evt. lidt asynkront, så armen modsat skruesiden starter lidt før den anden. Dette vil medføre en ½ skrue efter ca. en ½ salto. Armene føres derefter op i forlængelse af kroppen.
  1 skrue (full): . Hånden modsat skruesiden føres aktivt ned til skruesidens skulder og kort efter trækkes hånden på skruesidens arm ned til samme skulder. Således er begge arme bøjede og hænderne placeret ved skruesidens skulder. En skrue kan udmærket udføres med armene langs siden: Armen modsat skruesiden føres først ned langs kroppen, hvorefter den anden arm følger med efter ca. en kvart skrue. Efter ca. ¾ skrue og ¾ salto kan man spotte underlaget ved at se ned langs kroppen og lidt til siden. Således holdes hovedet lige på kroppen.
  1½ skrue (rudy): Udføres typisk med hænderne ved skruesidens skulder. Som ved 1 skrue startes en asynkron armbevægelse – dog mere aktivt. Hånden modsat skruesiden føres aktivt ned til skruesidens skulder og kort efter trækkes hånden på skruesidens arm aktivt ned til samme skulder. Således er begge arme bøjede og hænderne placeret ved skruesidens skulder. Skruen kan også udføres med armene langs siden, men da øges rotationshastigheden på saltobevægelsen betydeligt, så det stiller større krav til at kunne igangsætte en lille saltorotation.
  Efter alle tre skruetyper, føres armene ud i flyv efter ca. ¾ salto og når skruen er afsluttet.
 4. Landing:

Keypoints: Det er vigtigt at komme helt fri af trampolinen inden skruen startes

Forudsætninger

Teknik: Opspring med skruer med god kropsspænding, strakt salto.

Biomekaniske aspekter: Denne springbeskrivelse beskriver teknikken til en vælteskrue. Ved at trække armene ned asynkront væltes kroppen en anelse i forhold til lodret og noget af den rotationsmængde, der er i saltobevægelsen overføres til kroppens langsgående akse. Se mere i Gymnastikkens grundelementer.

Særlige motoriske udfordringer: Rotation omkring den langsgående akse samtidig med at man roterer omkring the tværgående akse kræver tilvænning, da den fornemmelse for rotation (luftsans), som er oparbejdet ved træning af almindelig salto, bliver forstyrret. Derfor kræver det tålmodighed at indlære skruebevægelser og man kan med fordel træne skruebevægelsen på mange forskellige måder (fx både tidligt og sent i saltobevægelsen) og i mange opstillinger. Det vil muligvis sinke indlæringen af en bestemt type skrue, men vil skabe større stabilitet, sikkerhed og tilpasningsevne senere.

Primærfejl – fejlretning

Kropspændingen mistes ved igangsætning af skruen og kroppen er ikke strakt under skruebevægelsen.
Da denne fejl typisk skyldes manglende orientering og luftsans, bør man primært benytte opstillinger, som skiftevis træner den strakte salto (gerne til rygliggende) og salto med ½ eller 1 skrue.
Tidlig skrue: Skruen startes i slutningen af afsættet.
Benyt opstillinger, som træner meget sen skrue. Fx skal gymnasten se trampolinen inden skruen igangsættes eller skruen må først igangsættes, når træneren giver signal.

Risikomomenter

Skruespringene bør indlæres i bløde landingsflader og uden for meget tilløb, da gymnasten i indlæringsfasen ofte vil have svært ved at orientere sig i landingen. Således er benene udsatte (ankler og knæ), da landingerne kan være ukontrollerede pga. manglende kropsspænding eller igangværende skruebevægelse.

Modtagning

Modtagning i skruespring skal primært være sikkerhedsmodtagning i landingen. I princippet er det muligt at hjælpe igangsætningen af skruen, men grundlæggende bør forøvelser træne gymnasten til selv at kunne igangsætte en skrue i tilstrækkelig grad inden det færdige spring. Ved nogle forøvelser er det dog muligt at skrue gymnasten (børn) en halv omgang ved modtagning gennem hele springet. Dette kan være en mulighed for at vænne gymnasten til skruefornemmelsen.

Metodik

Under indlæring af skruebevægelsen er det vigtigt, at gymnasten lærer at adskille saltorotation fra skruebevægelse, så gymnasten altid starter saltorotationen først. Derfor kan man med fordel lære gymnasten at påbegynde skruebevægelsen i sidste del af springet.
Fald fra plint til softmåtter eller grav. Gymnasten står på kanten af plinten med front mod måtten og armene i flyv. Gymnasten lader sig falde forover og ca. halvvejs udføres en asynkron armbevægelse og gymnasten lander på ryggen.
Afsæt fra plint til omvendt trampolin og der udføres ¾ salto til rygliggende (gerne i softkile) med armene i stræk eller flyv ved landing. Derefter føres armen modsat skruesiden ned og ind foran kroppen og gymnasten ruller en ½ omgang til maveliggende.
Hvis gymnasten har en stabil rotation i sin salto kan skruen udføres lige inden landing og der landes på maven. Herefter trækkes skruesidens arm tilbage og der rulles videre til ryggen.
Ovenstående trin kan udelades og man kan gå videre til hel skrue ved at hele den asynkrone armbevægelse udføres og der landes på ryggen.

Ovenstående øvelser kan også udføres med tilløb og landing i højt underlag. Det kræver dog et stabilt tilløb, afsæt og salto, men gymnasterne har til gengæld nemmere ved at udføre den ¾ salto med strakt krop.
Samme øvelse kan udføres til landing på benene. Efter landing efter ½ eller hel skrue udføres en ½ drejning stående for at tilvænne gymnasten til yderligere skruerotation.

Transfer effekt

Forlæns salto med skrue i trampolin har positiv transfer effekt til alle andre skruespring på redskaber – både forlæns og baglæns.

Variationer

Det skal nævnes, at skruebevægelsen også kan igangsættes fra en hoftebøjet position. Dvs. at en skrue kan igangsættes fx ved udlukningen fra en hoftebøjet salto. Under udlukningen roteres overkroppen til skruesiden og begge arme føres op til skruesiden, så man ”vrider” sig ud i strakt position. Denne skrue kan trænes ved fx at rulle henover en saltoplint og udføre kropsvridningen i udlukningen efter rullen eller ved ball out i stortrampolin. Denne skrueform har positiv transfer til fx dobbelt salto med ½ skrue (barani out).