Kano og kajak

Kom helt tæt på naturen

Glæd dig til store naturoplevelser! I kajak har du mulighed for at opleve for eksempel fugleliv, sæler og marsvin på helt nært hold. Det er en fascinerende oplevelse at komme i nærkontakt med dyreliv, som man som regel kun kan opleve på lang afstand.

Hvilke dyr kan jeg møde?

Langs de danske kyster har du mulighed for at støde på både marsvin og sæler. I Danmark findes der to slags sæler. Den spættede sæl er den mest almindelige, hvorimod gråsælen er et relativt sjældent syn. Marsvinet er den eneste hval, der yngler i danske farvande. 

Du har størst chance for at møde sæler ved Samsø, Endelave, Svanegrund og Møllegrund, Æbelø, Anholt, Læsø, Saltholm, Rødsalt syd for Falster/Lolland samt i Limfjorden og Vadehavet. Du kan være heldig at støde på marsvin i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. 

Pas på dyrene og deres unger

Møder du en sæl eller et marsvin i vandet, bør du holde dig på mindst 100 m afstand. Lad være med at forfølge dem, men lig i stedet stille på vandet. Måske er de nysgerrige og kommer tættere på helt af sig selv.

Møder du sæler på land, er det sandsynligvis, fordi de har unger, skifter pels eller hviler sig. I Danmark har sælerne unger i juni-juli, og skifter pels fra august til september. Sælerne er særligt sårbare i disse perioder, og derfor bør du holde en afstand på minimum 300 m.

Når fuglene yngler…

Fuglelivet er rigt og varieret i Danmark, og du har mulighed for at spotte mange forskellige fulgearter, når du sejler kajak. 

Fra starten af marts til sidst i juli skal du imidlertid være opmærksom på, at det er yngletid for mange fulge. I denne periode er fuglene ekstra følsomme overfor ubudne gæster, og du bør derfor holde en afstand på minimum 300 m. 

Kommer du for tæt på en rede med unger, tør forældrene ofte ikke komme tilbage, og det kan i værste fald betyde døden for de sårbare fugleunger. Ofte vil fuglene selv gøre dig opmærksom på, at du er kommet for tæt på ved at udstøde varselskrig, forsøge at aflede din opmærksomhed eller ligefrem dykke ned mod dig.

Vær opmærksom på, at landgang ikke er tilladt på mange ubeboede øer og holme i perioden  1. april til 15. juli.

På tur i det blå – og det grønne!

Bevoksningen langs de danske kyster, ved søer og åer er generelt hårdfør, men der findes dog enkelte både sjældne, fredede og truede plantearter, som du skal passe på. For eksempel er alle orkidéer, der vokser i den danske natur, fredede. Du kan læse mere herom på www.naturstyrelsen.dk.

Smag på naturen – med måde

Den danske natur er et spisekammer, som vi alle kan nyde godt af. Mange steder bliver spiselige planter, som for eksempel strandkål, dog plukket så intensivt, at de helt er ved at forsvinde. Pluk derfor kun, når der er rigeligt med planter – og pluk kun det, du rent faktisk kan spise.

Sådan færdes du langs de danske kyster

Naturbeskyttelsesloven opstiller en række retningslinjer for, hvordan man må færdes langs vores kyster. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du bevæger dig væk fra kysten og ind i landet.

Langs de danske kyster må du gerne…

- Færdes til fods – også om natten

- Kortvarigt have din kajak liggende

- Kortvarigt gøre ophold og bade

- Sove i en sovepose

- Plukke planter, svampe og lignende til eget brug.

Du må ikke….

- Gøre ophold på private strande, hvis du er under 50 meter fra beboelsesbygninger

- Slå telt eller lignende op på stranden

- Fiske fra kysten, medmindre du har et gyldigt fisketegn. Du kan købe et fisketegn på www.fisketegn.dk.

God fornøjelse!