Få hjælp til Find Idræt-kortet

Mangler din forening på Find Idræt kortet - eller er oplysningerne ikke de rigtige?

Der kan være flere årsager til at din forening eller klub ikke er vist korrekt på kortet, men det vil næsten altid hænge sammen med de oplysninger, der er registeret i CFR (Centralt ForeningsRegister). 

Find Idræt-kortet viser aktivitetssteder for alle de foreninger, som er medlemmer af DIF/DGI - og som har registreret mindst én aktivitet i CFR.

  • Aktivitetsstedet skal have en kendt adresse eller geokoordinater
  • Din forening kan godt have flere aktivitetssteder for en aktivitet
  • Har din foreningen ikke angivet et specifikt aktivitetssted for en aktivitet, bruges foreningens adresse som aktivitetsstedets adresse

I kan selv rette oplysningerne omkring foreningen på medlemstal.dk, men er det ikke tilstrækkeligt, kan I også tage fat i os ved at sende en mail. Vær dog opmærksom på, at ændringen i oplysningerne først slår igennem dagen efter - uanset om det er dig eller os, der redigerer.

Sådan redigerer du oplysninger på medlemstal.dk

Gå til medlemstal.dk og log ind med CFR-nummer og en foreningsnøgle. 

Har du ikke CFR-nummeret i hovedet, kan du søge på din forening på medlemstal.dk – her finder du også CFR-nummeret. Foreningsnøglen sendes altid til formand og kasserer, så hvis du ikke har foreningsnøglen må formand eller kasserer henvende sig til CFR.

> LOG IND PÅ MEDLEMSTAL.DK

VIDEOGUIDE TIL CFR

BEKRÆFT OG REDIGER AKTIVITETSSTED I CFR

BEKRÆFT OG REDIGER AKTIVITETSSTED I CFR

OPRET NYT AKTIVITETSSTED I CFR

OPRET NYT AKTIVITETSSTED I CFR

Kan du ikke få det til at fungere?

Du er også velkommen til at sende os en mail. Hvis du gør det, har vi brug for at vide, hvilken forening, der er tale om, hvad udfordringen er og hvem vi evt. kan kontakte. 

> SEND OS EN MAIL