Senior

Bevæg dig for livet - Senior har fokus på at styrke tilbuddet til seniorerne i kommunerne - på tværs af foreninger og øvrige idrætstilbud.

Der er historisk mange ældre i den vestlige verden. Om 25 år vil der være op mod 500.000 flere danskere i aldersgruppen 60 år og opefter.

Denne stigning sker samtidig med, at vi generelt lever længere og sundere, hvorfor ønsket om en aktiv aldring både i og udenfor foreningslivet er en stigende tendens. Det ses i foreningernes medlemstal:

  • Antallet af medlemmer på 60 år og over er steget fra 163.000 til 306.000 i DIF fra 2006-2014
  • I samme periode er medlemstallet i aldersgruppen steget fra 134.000 til 222.000 i DGI

De stigende medlemstal vidner om et stort potentiale for medlemsvækst i aldersgruppen. Det stiller krav om fortsat udvikling af tilbud til den ældre del af befolkningen, hvis vi skal opretholde og øge andelen af idrætsaktive danskere, som det er målet med visionen.

DGI og Dansk arbejder idrætsforbund (DAI) er gået sammen om Bevæg dig for livet - Senior. Målet er at aktivere 15% flere udøvere frem mod 2019 i aldersgruppen 60+ i en række udvalgte kommuner. Det er hensigten at indgå partnerskaber med 4 kommuner eller kommuneklynger (hvor 2 kommuner går sammen) omkring indsatsen.

Det gør Bevæg dig for livet - Senior

Visionsaftalen tapper ned i den allerede udtalte fokus på idræt og fysisk aktivitet som en genvej til et langt og sundt liv. For kommunerne vil selv en mindre adfærdsændring betyde væsentlige besparelser på sundhedsområdet.

For at nå målsætningen om flere ældre i foreningslivet, skal der indgås samarbejdsaftaler med strategisk udvalgte kommuner.

I arbejdet med kommunerne skal de samlede tilbud til målgruppen kortlægges, synliggøres og kommunikeres til følgende tre målgrupper:

  1. Voksne foreningsmedlemmer, der skal fastholdes længere
  2. Selvorganiserede, der inviteres ind i foreningerne
  3. Inaktive, der aktiveres enten i forening eller selvorganiseret