Senior

Bevæg dig for livet - Senior er afsluttet med udgangen af 2021, men her kan du se, hvad der er kommet ud af projektet.

INSPIRATIONSMATERIALE

Dyk ned i vores inspirationsmateriale og se, hvilke erfaringer vi har gjort os i arbejdet med aktivering af seniormålgruppen. 

> LÆS INSPIRATIONSMATERIALET

Baggrunden for projektet

Der er historisk mange ældre i den vestlige verden. Om 25 år vil der være op mod 500.000 flere danskere i aldersgruppen 60 år og opefter.

Denne stigning sker samtidig med, at vi generelt lever længere og sundere, hvorfor ønsket om en aktiv aldring både i og udenfor foreningslivet er en stigende tendens. Det ses i foreningernes medlemstal:

  • Antallet af medlemmer på 60 år og over er steget fra 163.000 til 306.000 i DIF fra 2006-2014
  • I samme periode er medlemstallet i aldersgruppen steget fra 134.000 til 222.000 i DGI

De stigende medlemstal vidner om et stort potentiale for medlemsvækst i aldersgruppen. Det stiller krav om fortsat udvikling af tilbud til den ældre del af befolkningen, hvis vi skal opretholde og øge andelen af idrætsaktive danskere, som det er målet med visionen.

DGI og Dansk arbejder idrætsforbund (DAI) er gået sammen om Bevæg dig for livet - Senior. Målet er at aktivere 15% flere udøvere frem mod 2019 i aldersgruppen 60+ i en række udvalgte kommuner. Det er hensigten at indgå partnerskaber med 4 kommuner eller kommuneklynger (hvor 2 kommuner går sammen) omkring indsatsen.

Vi har særligt haft fokus på følgende tre målgrupper:

  1. Voksne foreningsmedlemmer, der skal fastholdes længere
  2. Selvorganiserede, der inviteres ind i foreningerne
  3. Inaktive, der aktiveres enten i forening eller selvorganiseret