Kommunesamarbejde

Målet er at mobilisere Danmark til mere fysisk aktivitet - og med kommunerne i hånden har vi en direkte vej til borgernes hverdag i stort set alle livssituationer. Derfor er kommunesamarbejdet helt afgørende i Bevæg dig for livet.

DIF og DGI er sammen om indsatsen 'Bevæg dig for livet - Kommuner' med et fælles fokus på at iværksætte en ambitiøs og omfattende kampagne i samarbejde med kommunerne i Danmark.

Begge organisationer samarbejder allerede med kommunerne om en lang række projekter, og et af målene med den nye indsats er at sikre et samlet overblik over relevante tilbud i DIF, specialforbundene, DGI og landsdelsforeningerne.

DIF og DGI vil opfordre kommunerne til at adoptere visionen. Det kan ske ad to spor:

  1. Kommunerne kan intensivere nuværende samarbejder med specialforbund og landsdelsforeninger med henvisning til visionen. Disse samarbejder kan udgøre støre eller mindre samarbejdsprojekter i én eller flere forvaltninger.
  2. Kommunen kan blive Visionskommune, hvilket indebærer, at der indgås en ambitiøs aftale med konkrete initiativer på tværs af kommunens forvaltninger.

DIF og DGI indgår samarbejde med minimum 15 Visionskommuner, som går skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med visionen i en kommunal kontekst.

 

Visionskommune

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder vi med at gøre flere borgere idrætsaktive gennem en række indsatser overfor de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Målgrupperne og arenaerne identificeres gennem relevante data fra den enkelte kommune, så de enkelte indsatser er baseret på et solidt og velunderbygget vidensgrundlag, hvor indsatserne kan gøres målbare og løbende kan justeres for at sikre den nødvendige effekt.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også at der er en bred politisk opbakning bag politiker, strategier og indsatser.

Der vil minimum skulle laves indsatser inden for følgende forvaltningsområder:

  • Kultur og fritid
  • Børn og unge
  • Sundhed og ældre
  • Socialområdet
  • Planlægning, teknik og miljø

En Visionskommune-aftale løber over min. 5 år.

Der er på nuværende tidspunkt indgået visionsaftaler med:

Se et resume af aftalerne ved at aktivere linket på den enkelte kommune.

Følg os på Facebook

Følg os på Facebook