Fitness

Dyrk udendørs fitness med særlige tiltag

Foreninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, når de generelle krav og retningslinjer overholdes.

OBS! Opdateret med de seneste retningslinjer om udendørs idræt 

Så er der godt nyt til de fitnesshungrende. Efter flere ugers intenst arbejde har DGI og DIF sammen med sundhedsmyndighederne skabt rammerne for, hvordan udendørs idrætter uden fysisk kontakt kan åbne i foreningsregi. Det betyder blandt andet, at vi igen kan begynde at dyrke udendørs fitness – under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges og at forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte forening. Derfor bør den enkelte forening undersøge dette først og tilpasse egne retningslinjer herefter.

I forbindelse med den forsigtige genåbning af udendørs fitnessaktiviteter har Bevæg dig for livet – Fitness (den fælles fitnessafdeling for DGI og GymDanmark) udarbejdet nogle gode råd og anbefalinger til foreningerne.

Se også vores Q & A om fitness og Corona

Gode råd og anbefalinger ved opstart af udendørs fitness

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges – se længere nede
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv.
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan jeres forening skal starte op igen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvordan I starter op

 Til instruktørerne

 • Hvis muligt hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted – hent evt. udkast til plakat
 • Tilbyd træning på faste hold med maks. 10 deltagere inkl. instruktør
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Deltagere skal selv medbringe træningsudstyr, måtte mv.
 • Brug kun foreningens fælles udstyr, HVIS DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT: 1. Måtte, kettlebell, cykler mv. må kun benyttes af én og samme deltager hele træningen 2. Rengør/afsprit før og efter brug, 3. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start – og forlad det straks efter træning
 • Hold 2 m afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk mv.
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr

DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:
 • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende. på tværs af foreninger eller i egen forening.
 • Udendørs idræt med kropskontakt er for eksempel udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.
 • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Det gælder for eksempel tennis, ridning og sejlsport.
 • Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (eksempelvis gymnastikredskaber til spring).
 • Kampsportsaktiviteter og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (for eksempel måtter).
 • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inklusive træner/instruktør/forældre per udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger med videre på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skelnes ikke mellem til lands og til vands.
 • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse og lignende. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Klubhuse med videre kan holdes åbent for administrativt arbejde.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (for eksempel ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er aktuelt på 10 personer

 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. Hent plakat

 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

DIF og DGI følger løbende udviklingen på politisk og sundhedsfagligt plan, for at vurdere hvornår det kan være muligt på forsvarlig vis at lukke op for yderligere aktiviteter i fitnessforeningerne.

Hent plakater og nyttig info

Download plakat fra Sundhedsstyrelsen

Download en pdf til ophængning af anbefalinger i foreningen

DIF og DGI’s anbefalinger 

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger