Fitness

Få viden om jeres medlemmer

Players1 st er foreningens online værktøj til måling af tilfredsheden

Players 1st er foreningens online værktøj til at måle tilfredsheden hos medlemmerne. Det er udviklet for at hjælpe med at fastholde og rekruttere medlemmer, instruktører og øvrige frivillige. Der er spørgsmål om faciliteter, udstyr, træningstilbud, kontakten til foreningen mm. 

Gratis licenser i 2024

I 2024 har vi et begrænset antal gratis licenser, som vi uddeler til foreninger, der har interesse for at prøve systemet. En licens gælder for ét år. Hvis I er interesseret i at prøve Players 1st, så udfyld kontaktformularen nedenfor.

For at komme i betragtning til en gratis licens skal foreningen have mindst 100 fitnessmedlemmer. Hvis I får tildelt en gratis licens, så skal I blot udfylde de praktiske informationer om foreningen. Derefter kan I starte det gratis abonnement, som er betalt af Bevæg dig for livet - Fitness.

Interesseret i at høre mere? Udfyld formularen herunder eller send en mail til charlotte.agergaard@bevaegdigforlivet.dk.

Programmet udsender spørgeskemaer og serverer resultaterne på en overskuelig måde i et ”dashboard”. Dermed kan I danne jer overblik over besvarelserne og se, hvor I med fordel kan sætte ind med forbedringer og udvikling.

Resultaterne kan let sorteres efter fx alder, køn og type af medlemskab, eller I kan opdele i nuværende medlemmer og udmeldte personer. I kan tilmed sammenligne jeres målinger med landsgennemsnittet. I kan gentage målingen efter behov og løbende holde jer opdateret på brugernes forventninger, ønsker og behov.

Få hjælp fra din fitnesskonsulent

Vi tilbyder hjælp til at præsentere resultaterne på et møde med bestyrelsen og dermed er der basis for at omsætte undersøgelsens resultater til værdifuld foreningsudvikling.

Download plakat og tekstforslag

I har mulighed for at downloade en plakat, der fortæller om foreningens brug af Players 1st. På plakaten er der mulighed for at skrive tidsfristen for svar og andet info. I kan også downloade et tekstforslag, der kan bruges til at infomere medlemmer, frivillige og instruktører om Players 1st. 

Download plakat

Download tekstforslag 

 

Ja, tak til Players 1st

Vi behandler dine persondata i henhold til Bevæg dig for livets privatlivspolitik.

Introduktion til Players 1st

Introduktion til Players 1st - Other sports

Introduktion til Players 1st - Other sports

Her kan du få en kort introduktion til Players 1st og hvordan det kan gavne netop din forening.