Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021

Baggrunden for Bevæg dig for livet

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

Historisk partnerskabsaftale

Nordea-fonden og TrygFonden bidrog i de første tre år hver med 10 millioner kroner årligt. I samme periode bidrog DIF og DGI med tilsammen 80 millioner kroner. I starten af 2018 styrkede Nordea-fonden og Trygfonden visionen med yderligere 94 millioner kroner. Der er dermed tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

Opbakningen fra Nordea-fonden og Trygfonden er afgørende for, at målsætningen kan nåes om at blive verdens mest idrætsaktive nation.

Dette mål skal opnåes ved at tilpasse idrætstilbuddene til almindelige danskeres behov. Blandt andet med tilbud til børnefamilier, der kan kombinere kvalitetstid med familien med det at være motionsaktiv, men også med tilbud som håndboldfitness og motionsfloorball, der har motion og fællesskab i centrum og rummer alle aldre og niveauer.

"Med Bevæg dig for livet lanceres en ambitiøs målsætning, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Visionen er til for at erindre alle, aktive som inaktive, om, at idræt og motion er sjovt. Det byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk og psykisk. Det er en opfordring til alle danskere om at udforske glæden ved at bruge sin fysik gennem idræt og motion."

H.K.H. Kronprinsen
(Fotograf: Lars Møller)

Politisk medvind

Det er ikke nok kun at udvikle idrætterne. For at få en mere aktiv befolkning skal der rækkes ud i samfundet gennem flere partnerskaber for at nå nye målgrupper. Der er underskrevet aftaler med en lang række kommuner, der forpligter sig til at arbejde for flere aktive borgere på tværs af forvaltninger. 

I september 2017 var Bevæg dig for livet omdrejningspunkt for et Marienborgmøde. Her blev relevante parter fra idrætten, ministerier og civilsamfundsaktører samlet for at drøfte, hvordan vi får flere danskere til at deltage i hverdagens aktive fællesskaber.