Badminton

Styrk klubbens træningsmiljø

Vil du gerne have et endnu federe træningsmiljø i din klub? Det har du muligheden for nu. "Styrk klubbens træningsmiljø” arbejder målrettet med træningen i din klub og med at videreuddanne klubbens trænere.

Ullerslev / Langtved Badmintonklub har taget kurset "Småspil - leg og læring". I videoen kan du se, hvad dig og din klub kan få ud af et "Styrk klubbens træningsmiljø"-kursus.

”Styrk klubbens træningsmiljø” giver jeres klub:

Inspiration og redskaber til at udvikle klubbens trænere både badmintonfagligt og i deres rolle som trænere

• Unik mulighed for at udvikle jeres trænere ved at give dem feedback/sparring når situationerne opstår i træningen

En rød tråd i klubbens træning på tværs af hold og trænere, så samarbejdet mellem træner og hjælpetrænere styrkes

• Redskaber til at gøre opvarmningen alsidig og udvikle spillernes motorik og teknik vha. badmintonlege og aktiviteter

Nye værktøjer, der gør tekniktræningen varierende og anderledes

Vores trænere er blevet bedre rustet til den daglige træning, og de har fået mere motivation til at forny og udvikle træningen, så det ikke altid er det samme, der bliver trukket frem. Det har været godt at få vist den røde tråd i træningen, som er vigtigt for, at spillerne føler, de udvikler sig

Jimmy Refshøj Jensen, formand i Sdr. Omme

Skal træningsmiljøet i jeres klub styrkes?

Formålet er at udvikle træningsmiljøet i din klub, så der skabes endnu mere badmintonliv i hallen – derfor er der i kurserne ”Styrk klubbens træningsmiljø” fokus på badmintonsportens værdier: Glæde, Fællesskab, Leg, Udvikling, Oplevelser.

Hvem kan deltage på kurserne?

Alle klubbens trænere kan deltage - uanset alder og trænererfaring. Ud over trænerne kan ungdomsudvalgs- og bestyrelsesmedlemmer også deltage, hvis de har lyst.

Hvor foregår kurserne?

Kurserne foregår ude i din klub, og størstedelen af undervisningen sker i hallen. Er I to klubber, der går sammen om et eller flere kurser, finder I selv ud af, hvilken klub, der skal være vært for kurserne.

Hvem underviser på kurserne?

En erfaren underviser står til rådighed i op til 12 timer og kommer ud til jer i jeres hal. Undervisningen kan foregå i forbindelse med jeres træning, som et trænermøde eller kursusdage. Det anbefales, at forløbet bygges op omkring 2-4 klubbesøg.

Hvad indeholder kurserne?

”Styrk klubbens træningsmiljø” består af fire grundlæggende træningsområder, der alle indgår i den daglige træning: Leg/opvarming, teknisk træning, småspil og træningsplanlægning. Ud fra det valgte emne tager vi fat omkring roden i jeres klub og dens træningsmiljø, så vi er sikre på, at der i fremtiden vil være smil, gejst og gode badmintonslag i jeres hal.

Læs mere om de fire træningsområder I kan vælge at arbejde med:

Leg og fysisk- motorisk basistræning

Teknisk træning og feedback

Småspil leg og læring

Træningsplanlægning - få en rød tråd i klubbens træning

Kvaliteten af vores træninger er højnet, og det er med til at fastholde børnene

Ann Nielsen, ungdomsformand i Lillerød

Hør, hvad de fire træningsområder indeholder.

Leg og fysisk-motorisk basistræning

Leg og fysisk-motorisk basistræning

Teknisk træning, øvelser og feedback

Teknisk træning, øvelser og feedback

Småspil - leg og læring

Småspil - leg og læring

Træningsplanlægning - få en rød tråd i klubbens træning

Træningsplanlægning - få en rød tråd i klubbens træning

Sammen skræddersyr vi det perfekte forløb for trænerne i lige netop jeres klub.

Få Styrk klubbens træningsmiljø i din badmintonklub

Få Styrk klubbens træningsmiljø i din badmintonklub

Trænerne er blevet skarpere på, hvad formålet med den enkelte øvelse er. Spillerne oplever en mere alsidig og legende træner. Det er en meget fleksibel måde at afvikle uddannelse, som lige nøjagtig var tilpasset vores trænere

Danni Persson, ungdomscheftræner i Lillerød