Badminton

Bliv en del af et netværk

Kunne du tænke dig at blive en del af et netværk, der hjælper dig og din klub med at udvikle jer i den rigtige retning? Sammen når vi længst, og derfor afholder din badmintonkonsulent netværksmøder for dig og dine naboklubber. Her kan I erfaringsudveksle og hjælpe hinanden med at nå jeres mål.

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et forum for folk, der er involveret i de danske badmintonklubber. Det kan være klublederen, bestyrelsesmedlemmerne eller trænerne. Her mødes I med andre frivillige kræfter fra de omkringliggende badmintonklubber for at erfaringsudveksle og skabe synergi og samarbejde mellem klubberne.

Mange klubber har allerede oplevet, hvor givtigt det er at samarbejde med naboklubberne og den store gevinst det kan være for klubbens medlemmer, når man pludselig har ressourcer til at stable større arrangementer og aktiviteter på benene, fordi man er flere til at løfte opgaven.

Hvad laver man på et netværksmøde?

På netværksmøderne kan I inspirere hinanden på tværs af klubgrænser samt dele jeres udfordringer og succeser i jagten på at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Der er ingen grund til, at alle skal opfinde den dybe tallerken, når I kan hjælpe hinanden til succes.

Netværksmøder er også stedet, hvor I vil blive præsenteret for de sidste nye ideer, værktøjer og hjælp til udvikling af jeres klub – dette vil jeres lokale badmintonkonsulent stå for.

Hvordan kommer jeg med på et netværksmøde?

Jeres badmintonkonsulent vil sørge for at indkalde dig til netværksmøder, så hold øje med din mailboks for en invitation.