Badminton

Få flere unge i klubben

Lad unge arrangere deres egen badmintontræning og støt dem i at få holdet op at køre

Hvad søger de unge i et badmintontilbud?

Indholdet i træningen
Den unge målgruppe efterspørger et badmintontilbud, der er et frirum, hvor man kan komme til træning for at have det sjovt og hyggeligt med sine venner. Det skal være muligt at forbedre sig inden for sporten, men der må ikke være fokus på talentudvikling. Der skal også være plads til - og tages højde for niveauforskelle på holdet, så træningen er sjov for alle og man kan konkurrere på et ligeværdigt niveau.

Effekten af træningen
Udover socialt samvær gennem sporten er badminton en intensiv og hård træning med fokus på puls, udholdenhed og eksplosivtiet - det er også vigtigt at fremhæve denne effekt overfor den unge målgruppe, som generelt set har meget fokus på sundhed og træning af kroppen. 

Tid og penge
Tiden er ofte knap for de unge og derfor er det vigtigt at træningen ikke tidsmæssigt er for krævende. En eller to gange om ugen er nok og max et par timer af gangen. Og så skal prisen ikke være for høj - det er vigtigt at alle kan være med.

3 råd til at få unge involveret i klubarbejdet

  1. Spørg dem
  2. Vær imødekommende, når de viser initiativ
  3. Lad unge og gamle supplere hinanden - det giver god dynamik

5 pointer om unge og idrætsliv

  • Unge oplever et stærkt forventningspres, om at de skal præstere på alle arenaer. I overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse ”mister” de 11,5 timer om ugen til transport, lektier og fritidsjob
  • Unge efterspørger nye koblinger af samvær, selvrealisering, sag og forpligtelse
  • Mange klubber bidrager til presset ved tidligt at møde børn og unge med ”all-in-krav.” Få klubber formår at skabe rammer, der passer til de travle og dem, der bare vil dyrke idræt for sjov
  • Træneren spiller en afgørende rolle for unges trivsel, men mange oplever barrierer, blandt andet at tiden er knap og at arbejdet med trivsel giver ekstraarbejde
  • Foreningerne, som tidligere var den eneste indgang til idræt og aktivitet, er i dag blot én af flere veje til høj puls

Kilde: DGI unge task force, 2018

Gymnasieelever vil gerne spille badminton

Undersøgelse på gymnasier afslører et stort potentiale for at introducere badminton for unge.