Fitness

Fitness for mennesker med et bevægelseshandicap

Uddannelse målrettet uddannede fitnessinstruktører, som ønsker kompetencerne til at være instruktør for mennesker med et bevægelseshandicap.

I forbindelse med projektet "Fitness for alle", som er et initiativ, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør det muligt for, at mennesker med bevægelseshandicap kan dyrke fitness på lige fod med alle andre, er der udviklet en særlig 30 timers uddannelse. Uddannelsen er rettet mod uddannede fitnessinstruktører, som også ønsker at kunne undervise mennesker med et bevægelseshandicap mest hensigtsmæssigt.

Uddannelsen er hermed en mulighed for dig, der gerne vil være en endnu dygtigere instruktør, der kan motivere og inspirere personer med bevægelseshandicap til en sundere livsstil. Du bliver som ambassadør for fitness/træning for personer med bevægelseshandicap en del af et større mål om at øge sundhed og socialt velvære for alle.

 Uddannelsen giver dig:
• Grundlæggende viden om arbejdet med mennesker med bevægelseshandicap
• Grundlæggende viden om træning og dens indflydelse på kroppen
• Kendskab til træning, øvelser og hjælpemidler til mennesker med bevægelseshandicap
• Kendskab til muligheder og begrænsninger ved træning af mennesker med bevægelseshandicap
• Bevidsthed og erfaring om egne evner og udviklingspotentialer

Uddannelsen udbydes på efterspørgsel, f.eks. i forbindelse med åbning af nye fitnesscentre med plads til alle. Kontakt os på fitness@bevaegdigforlivet.dk for yderligere information.

Læs mere om "Fitness for alle"