Fitness

Styrk foreningen og få flere medlemmer

En samarbejdsaftale hjælper med at udvikle jeres fitnessaktiviteter med henblik på at tiltrække flere medlemmer.

Fitness er den mest populære foreningsidræt blandt voksne danskere, og der er et kæmpe medlemspotentiale, hvis man arbejder proaktivt og målrettet. Så hvis din forening har lyst til og mulighed for at vækste, så indgå en 3-årig samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet – Fitness. Formålet med en samarbejdsaftale er at skabe involvering og engagement og skabe konkrete resultater i form af flere fitnessmedlemmer. Samarbejdsaftalen er rettet mod udvalgte foreninger med et godt vækstpotentiale, som har både ressourcer og vilje til at arbejde målrettet med foreningens udvikling i tæt samarbejde med vores fitnesskonsulenter.

Hvad er en samarbejdsaftale?

En samarbejdsaftale er et 3-årigt vækst- og udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i foreningens udfordringer, vækstmuligheder og medlemspotentiale. Ud fra det udarbejdes i fællesskab en handleplan for, hvad foreningen skal nå og hvordan målene nås.

Hvem er det for?

Det er kun udvalgte foreninger, der har mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Bevæg dig for livet – Fitness. Kravene er:

  • At foreningen har lyst og ressourcer til at arbejde med at udvikle foreningens fitnessaktiviteter
  • At foreningen har potentiale for udvikling og vækst

For foreninger, der får lån fra Bevæg dig for livet – Fitness, er samarbejdsaftalen obligatorisk.

Hvad får foreningen ud af det?

Det primære mål med samarbejdsaftalen er at tiltrække nye medlemmer. For at nå målet kræver det en fælles indsats, og Bevæg dig for livet – Fitness bidrager med 10-20 timers gratis konsulentbistand i form af bla. møder/workshops i løbet af de tre år. Foreningen får blandt hjælp til kommunikation og markedsføring samt rådgivning omkring planlægning og afholdelse af Fitness Tryday.

Sådan gør vi

På det første møde taler vi om jeres drømme og ønsker og fastlægger mål for medlemsvækst og indsatsområder. Efterfølgende udarbejdes en handleplan, som er skræddersyet til netop jeres forening.

Følgende er altid en del af handleplanen:

  • Fastlæggelse af vækstmål
  • Deltagelse i Fitness Tryday, foreningernes fælles åbent hus-dag
  • Kommunikationstjek, anbefalinger til kommunikation af foreningens aktiviteter

Interesseret?

Kontakt din lokale konsulent og hør om mulighederne!