Fitness

Retningslinjer for fitness ude og inde

Se de særlige anbefalinger for bla. udendørs træning.

Opdateret d. 20/4-2021

>> Planen for genåbning af indendørsidrætten er blevet fremrykket, så både børn og unge under 18 år og voksne over 70 år fra onsdag den 21. april igen kan mødes til idrætsaktiviteter indendørs.

>> Det vides ikke, om fitness for 18-69 årige bliver åbnet d. 6. eller 21. maj

Med virkning fra onsdag den 21. april gælder følgende for indendørs idræt:

 • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne over 70 år.
 • For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
 • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og evt. nødvendige voksne.
 • Særligt for fitnesscentre: Enhver form for holdtræning er omfattet af forsamlingsforbuddet. Individuel træning i fitnesscentret er undtaget for forsamlingsforbuddet (hhv. 25 og 10 personer), da der her ikke er tale om forsamlinger. Derimod er det ”de gamle” areal-krav (mindst 4 m2 pr. bruger), som igen er gældende.
  Dette glæder for både under 18-årige og +70-årige. Det er derfor lokalets størrelse, der er afgørende for, hvor mange der må være i lokalet; og der skal fortsat gøres dagligt rent, bruges mundbind mv. Det er foreningens ansvar at kontrollere coronapas, hver gang en +70-årig møder til træning. 

Se mere

For udendørs idræt gælder følgende: 

 • Der gælder et forsamlingsforbuddet på 50 personer for udendørs idræt.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv.
 • Forældre, tilskuere og andre er tilladt til udendørs idræt, så længe det samlede forsamlingsforbud på 50 personer overholdes.

Se mere

Voksne på 18 år og derover desværre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, men går alt efter planen, vil også de kunne tage del i idrætsfælleskabet indendørs fra den 6. maj

Kravet om coronapas for voksne over 70 år er desuden fastholdt, hvilket DIF og DGI er utilfredse med. Begge organisationer arbejder derfor aktivt for at ændre de nye regler for brugen af coronapas i idrætten.

Se retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside

Se også www.dif.dk/corona og www.dgi.dk/corona
 

Se også vores Q & A med oftest stillede spørgsmål

Anbefalinger til udendørs fitness

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges 
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv.
 • Aftal i bestyrelsen, hvilke rammer der er omkring træningen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke rammer der er omkring træningen

 Til instruktørerne

 • Hvis det er muligt så hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på faste hold 
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Deltagere skal selv medbringe træningsudstyr, måtte mv.
 • Brug kun foreningens fælles udstyr, HVIS DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT: 1.Kettlebell, cykler mv. må kun benyttes af én og samme deltager hele træningen 2. Rengør/afsprit før og efter brug, 3. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start – og forlad det straks efter træning
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk mv.
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr

Anbefalinger for indendørs fitnesshold

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges til enhver tid
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan I sørger for at overholde retningslinjerne
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv. og at der benyttes flydende sæbe og papirservietter på toiletter og i omklædningsrum
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvilke restriktioner og forventninger I har

 Til instruktørerne

 • Hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted 
 • Tilbyd træning på hold med min. 4 m2 per person
 • Meld ud til deltagerne, at de selv skal medbringe nødvendigt svedabsorberende træningsudstyr, måtte, boksehandsker mv.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme areal/hal
 • Lad, hvis muligt, døre stå åbne, så de samme kontaktpunkter ikke berøres
 • Luft ud mellem (og gerne under) træningssessioner.
 • Sørg for at stepbænke, kettlebells, cykler mv. rengøres/afsprittes før og efter brug. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom omklædt og tidligst 5 minutter før start til holdlokalet - og forlad det straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses.
 • Hold 2 meters afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbrig selv svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte, boksehandsker mv.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning, og at foreningens udstyr skal rengøres/afsprittes før og efter brug

Anbefalinger til fitnesscenter

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges. Derudover er der generelle retningslinjer for fitnesscentre som er beskrevet i det følgende.

Generelt

 • Rengøring: Sørg for grundig rengøring
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, tricepsreb mv. bør ikke være tilgængeligt i fitnesscenteret
 • Hygiejnestationer: Der skal være mulighed for håndvask eller anden form for desinficering ved ind- og udgange, i reception, på toiletter og i alle øvrige lokaler. Opstil hygiejnestationer flere steder i centeret
 • Faciliteter: Opmål centeret og evt. andre træningslokaler (gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.), gennemgå og vurder gangarealer og udstyrets placering. Hvis det er muligt, anvendes én dør som indgang og en anden dør til udgang.
 • Skiltning: Sørg for at opsætte sundhedsstyrelsens retningslinjer og skilte som beskriver og tydeliggør retningslinjer i lokalet (max. antal medlemmer, afspritning mm.)
 • Afstandsmarkering: Opsæt afstandsmarkering på gulve ved hygiejnestationer, maskiner og steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidigt kan man markere hvilken retning man bevæger sig rundt i centeret
 • Begrænsning og regulering af antal: Sæt begrænsning på antal medlemmer i fitnesslokaler. Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal tydeligt fremgå ved indgang til fitnesslokalerne og evt. holdsale
 • Information: Informer alle instruktører og andre frivillige om retningslinjerne samt om deres rolle

Afstand

 • 4 kvadratmeter pr. medlem: Der må maksimalt være et medlem pr. 4 m2. Maksimumkapacitet skal vurderes ift.  lokalets indretning og antal maskiner
 • 2 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer der træner skal være mindst 2 meter fra næsetip til næsetip. Eksempelvis kan hver andet løbebånd lukkes.
 • 1 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer i områder, hvor der ikke trænes (f.eks. café og omklædningsrum), er mindst 1 meter fra næsetip til næsetip. 

Hygiejne/rengøring/mundbind

 • Ekstra rengøring: Udluftning og rengøring skal være en del af den daglige drift. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Der skal særlig fokus på hyppig desinficering af dørhåndtag, gelændere, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion: Redskaber og maskiner skal desinficeres hver gang, de har været brugt. Det er alt fra touch skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte. Gør det let ved at placere desinfektionsmidler ved hver maskine
 • Hygiejnestationer: Sørg for løbende opfyldning af håndsprit, papirservietter/håndblæsere.
 • Toiletter, bad og omklædning: Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. OBS! Der skal være 4m2 pr. medlem i omklædningsrum/bad Der bør, så vidt det er muligt, være adgang for alle til toilet og håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Bemærk, at der er afstandskrav på 1 meter i omklædningsrum.
 • Rengøring af udstyr: Der henvises til leverandørernes retningslinjer for rengøring og desinficering
 • Mundbind/visir: Aftal hvordan det sikres, at mundbind er tilgængelige for Instruktører/de frivillige. Og sørg for tydelig markering af hvor og hvornår der skal bæres mundbind/visir

Retningslinjer i centeret

Der skal være tydelige retningslinjer. Benyt gerne adfærdsstøttende indretninger (’nudging’, ruminddelinger, afstandstape). 

Vejledning ift. styring af antal medlemmer

Hovedparten af fitnesscentrene er ubemandede det meste af dagen. Det er vigtigt at lave tydelige retningslinjer for antal medlemmer i centeret og styring heraf. 

 • Der kan oprettes ’fitnesshold’ man tilmelder sig inden man møder op i centeret. F.eks. hold på 1 time med 15 minutters mellemrum til næste ’fitnesshold’. Såfremt adgangssystemet ikke kan regulere adgangen for tilmeldte, skal der være tydelige informationer og skiltning, og det anbefales, at der gennemføres hyppig kontrol
 • Der kan ophænges en tavle ved indgangen til fitnesscenteret, hvor medlemmerne kan hænge deres brik eller sætte en tilgængelig brik op på tavlen for at markere, at de er i centeret.
 • Vis, at I er synlige i centeret ved at sikre at der er instruktører/bestyrelse til stede i løbet af dagen.