Fitness

Q & A til fitness og Corona

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om fitness og Corona, vi hører fra foreningerne.

Der er åbnet op for al indendørs og udendørs idræt  - under forudsætning af at alle gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet følges. Herunder har vi desuden samlet nogle af de hyppigste spørgsmål om fitness og Corona, som vi modtager. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os 

Download de senest opdaterede retningslinjer fra DIF, DGI og Firmaidrætten (29/10-2020)

Generelt

 • Hvor mange må der være på et hold?

  Pr. 23/10-2020 er forsamlingsforbuddet 10. Dvs. at der maks. må være 10 deltagere på et hold inkl. instruktøren. På udendørs hold skal der være plads nok til, at man overholde afstandskravet på to meter. Indendørs skal man overholde afstandskravet og kravet om, at der skal være 4 m2 pr. medlem.

 • Hvor meget afstand skal der være mellem deltagerne?

  Afstandskravet er stadig 2 meter ved fysisk aktivitet

 • Må der afvikles træning i flere grupper af maks. 10 i samme hal, bane eller lign?

  Ja, det må foreningerne gerne, hvis følgende kan overholdes:
  • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • HUSK, at den pågældende træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.

 • Hvad er reglerne for inddeling af træningszoner?

  Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver træningszone med maks. 10 personer i hver inkl. træner, tilskuere, forældre mv.
  Det er derfor muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Det er vigtigt, at gruppeinddelingen er effektivt adskilt.

Fitnesscenter - generelt

 • Må man åbne sit fitnesscenter, selv om der ikke er instruktører tilstede hele åbningstiden ?

  Ja, der behøver ikke være instruktører tilstede i hele jeres åbningstid. Men vi anbefaler, at både bestyrelse og instruktører jævnligt – og på forskellige tider i åbningstiden – er tilstede i centret. Både for at være synlige, skabe tryghed men også for at vejlede, så regler for antal medlemmer, rengøring m.v. overholdes.

 • Skal der være 2 meters afstand mellem maskinerne?

  Ja, der skal altid være 2 meters afstand mellem maskiner, i frivægtsområdet m.v. I kan evt. markere på gulvet hvor man kan være/stå og holde 2 meters afstand. Afskærmning kan ikke bruges til dispensation for afstandskravet.

 • Hvor mange må der være i fitnesscentret ad gangen?

  Der skal være 4 m2 pr. medlem i fitnesscentret. Det vil sige, at hvis I har et lokale på 100m2 kan der maks. være 25 brugere. Men samtidigt skal der være 4 m2 ved hver træningsstation. Så I skal også beregne, om dette kan overholdes, og hvor mange medlemmer, der så kan være I fitnesscentret. I må gerne – hvis I vil være ekstra forsigtige – sætte maksimum-antallet lavere.

 • Må man åbne omklædningsrum og toiletter?

  Ja, hvis retningslinjer fra sundhedsstyrelsen kan overholdes, og kommunen eller den selvejende hal har givet lov til at åbne. I skal være opmærksomme på, at omklædning og toilet skal rengøres min. 1 gang dagligt Kravet er, at der skal holdes mindst 1 meters afstand.

 • Hvordan styrer man, at der ikke kommer for mange ind i fitnesscentret?

  I skal gøre opmærksom på maks. antal, der må være i lokalet. Dette skal ske ved tydelig markering, når man går ind i fitnesscentret. Samtidigt bør I skrive dette på jeres Facebookside, hjemmeside m.v. Hvis muligt, kan I styre antallet ved at oprette ’fitnesshold’ hvor man tilmelder sig inden man møder op. Dermed sikrer I samtidigt, at medlemmer ikke går forgæves.

 • Må man have videoovervågning for at se, hvor mange der træner i fitnesscentret?

  Ja, hvis I har tilladelse til at lave videoovervågning. I bør dog være hyppigt tilstede ved fysisk fremmøde.

 • Må man træne sammen med sin familie eller sine venner?

  Man må gerne træne sammen – men på afstand. Der skal altid være 2 meter mellem alle – også selv om man er familie, venner eller andet.

 • Hvad er vores ansvar som bestyrelse i forbindelse med åbningen?

  Bestyrelsen har ansvar for , at retningslinjerne fra sundhedsmyndigheder, DGI, DIF og Bevæg dig for livet – Fitness overholdes. I skal samtidigt gøre tydeligt og muligt at overholde retningslinjerne for medlemmerne. Skal man spritte hænder af, når man kommer ind i centret, og regelmæssigt undervejs, skal der være håndsprit tilgængeligt de relevante steder. Når der står, at man skal desinficere udstyr før og efter brug, skal der være tilgængeligt desinfiktionsmidler.
  Hvis der er medlemmer, som ikke overholder jeres retningslinjer, bliver I ikke gjort ansvarlige. Men som bestyrelse skal I reagere, hvis I ser, at der er personer eller grupper, som ikke overholder retningslinjerne. I yderste konsekvens kan jeres fitnesscenter blive lukket i en periode, hvis der opstår smitte-spredning.

 • Hvad gør vi, hvis et medlem bliver testet positiv for coronavirus?

  Ring straks til Corona Hotline på tlf. 70 20 02 33 og følg anbefalingerne. Kontakt også vores Corona-ansvarlige, Ruben Lundtoft, Bevæg dig for livet – Fitness, på tlf. 29 40 68 60, som er klar til at rådgive om, hvordan I håndterer situationen. Se også DGI's anbefalinger: www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreningen-en-positiv-coronatest
  Når I kontakter Corona Hotline, bedes I som minimum spørge om følgende:
  • Skal vi lukke vores fitnesscenter, indtil vi har gjort ekstra grundigt rent?
  • Skal vi gennemføre en ekstraordinær desinficerende rengøring overalt?
  • Skal vi identificere og kontakte medlemmer, instruktører mv., som har været i centret sammen med den smittede og/eller været i centret efterfølgende? Eller kontakter I disse personer?
  • Skal disse personer i isolation, skal de testes, eller hvilken procedure skal følges?
  • Skal vi informere mere bredt til alle medlemmer om, at vi har haft en smittet i centret?
  • Er der ekstra foranstaltninger vi skal være opmærksomme på, eller andet vi bør gøre?

Fitnesscenter - rengøring

Afmærkning og opdeling - udendørs

 • Må vi være flere grupper på det samme område?

  Ja, hvis der er flere hold eller andre foreninger/grupper, der benytter samme anlæg/areal, skal det område, hvor I træner afmærkes, så hver grupper har sit eget, tydeligt markerede felt. Feltet skal have plads til, at deltagerne kan holde 2 meters afstand til hinanden. Minimumsarealet vil afhænge af aktiviteten, der skal foregå, men der skal være minimum 4 m2 pr. deltager. Vi anbefaler også her at I anvender forsigtighedsprincippet, og sørger for at der er rigelig plads.
  Der skal ligeledes sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Dette med mindst 2 meter mellem områderne.

 • Hvordan kan vi afmærke områderne?

  I bestemmer selv, hvordan I vil afmærke området - f.eks. med snore, kegler, optegning mv. Det skal være helt tydeligt ,hvor adskillelsen går.

 • Må vi træne udendørs i et telt eller under en overdækning?

  Ja, men man skal overholde afstandskravene omkring 2 meter mellem deltagerne ved fysisk aktivitet og minimum 4 m2 pr. deltager. Og teltet må ikke være lukket eller have sider.

Udstyr/redskaber - udendørs

 • Må vi tage spinningcykler med udenfor?

  Ja, udstyr der kun benyttes af den samme person under hele træningen må gerne tages med ud. En spinningcykel benyttes af én person, og kan rengøres før og efter træning, så en evt. smitte ikke spredes.
  DGI/ DIF omtaler, at for klassiske indendørs idrætter må ”redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring). Her menes fælles redskaber, der benyttes af alle under træningen, som f.eks. en springplint, hvor alle udøverne vil sætte deres hænder på den under brug. Og den går altså ikke.

 • Hvordan skal vi rengøre udstyr?

  Udstyr mv. kan generelt rengøres med vand og sæbe (almindelige rengørings-midler), det løsner og fjerner snavs og mikroorganismer.
  Ønsker man desinficering af udstyr mv. kan det ske med klor (1 del klor til 19 dele vand) og alkohol (70-85 %) - håndsprit og husholdningssprit kan ikke bruges. Vær opmærksom på, om udstyret tåler desinficering. For nærmere information se Statens Serum Institut: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

 • Hvilket udstyr skal rengøres?

  Alle foreningens redskaber, rekvisitter, udstyr mv., der er medbragt til den pågældende træning skal rengøres efter brug. Rengøring skal ske efter hvert hold. Deltagerne er ansvarlige for korrekt rengøring af eget medbragt udstyr.

Indedørs holdtræning

 • Hvor mange må der være på holdene?

  Der må maks. være 10 deltagere på et hold inkl. instruktøren.

 • Skal der være 2 meters afstand mellem deltagerne?

  Ja, 2 meters afstand ved fysisk aktivitet.

 • Må der være flere grupper i samme hal/sal?

  Ja, det må der gerne, hvis følgende kan overholdes:
  • Hver gruppe må maks. være på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.
  • HUSK, at den pågældende træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.

 • Hvad er reglerne for inddeling af træningszoner?

  Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver træningszone med maks. 10 personer i hver inkl. træner, tilskuere, forældre mv.
  Det er derfor muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Det er vigtigt, at gruppeinddelingen er effektivt adskilt.

Instruktører

Økonomi