Fitness

Q & A til fitness og Corona

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om fitness og Corona, vi hører fra foreningerne.

Opdateret d. 25/2

Der er åbnet op for udendørs idræt pr. 1. marts 2021 med op til 25 deltagere inkl. instruktøren - under forudsætning af at alle gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet følges. Herunder har vi desuden samlet nogle af de hyppigste spørgsmål om fitness og Corona, som vi modtager. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os 

Generelt

Afmærkning og opdeling - udendørs

 • Må vi være flere grupper på det samme område?

  Ja, hvis der er flere hold eller andre foreninger/grupper, der benytter samme anlæg/areal, skal det område, hvor I træner afmærkes, så hver grupper har sit eget, tydeligt markerede felt. Feltet skal have plads til, at deltagerne kan holde 2 meters afstand til hinanden. Minimumsarealet vil afhænge af aktiviteten, der skal foregå, men der skal være minimum 4 m2 pr. deltager. Vi anbefaler også her at I anvender forsigtighedsprincippet, og sørger for at der er rigelig plads.
  Der skal ligeledes sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Dette med mindst 2 meter mellem områderne.

 • Hvordan kan vi afmærke områderne?

  I bestemmer selv, hvordan I vil afmærke området - f.eks. med snore, kegler, optegning mv. Det skal være helt tydeligt ,hvor adskillelsen går.

Udstyr/redskaber - udendørs

 • Må vi tage spinningcykler med udenfor?

  Ja, udstyr der kun benyttes af den samme person under hele træningen må gerne tages med ud. En spinningcykel benyttes af én person, og kan rengøres før og efter træning, så en evt. smitte ikke spredes.
  DGI/ DIF omtaler, at for klassiske indendørs idrætter må ”redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring). Her menes fælles redskaber, der benyttes af alle under træningen, som f.eks. en springplint, hvor alle udøverne vil sætte deres hænder på den under brug. Og den går altså ikke.

 • Hvordan skal vi rengøre udstyr?

  Udstyr mv. kan generelt rengøres med vand og sæbe (almindelige rengørings-midler), det løsner og fjerner snavs og mikroorganismer.
  Ønsker man desinficering af udstyr mv. kan det ske med klor (1 del klor til 19 dele vand) og alkohol (70-85 %) - håndsprit og husholdningssprit kan ikke bruges. Vær opmærksom på, om udstyret tåler desinficering. For nærmere information se Statens Serum Institut: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

 • Hvilket udstyr skal rengøres?

  Alle foreningens redskaber, rekvisitter, udstyr mv., der er medbragt til den pågældende træning skal rengøres efter brug. Rengøring skal ske efter hvert hold. Deltagerne er ansvarlige for korrekt rengøring af eget medbragt udstyr.

Instruktører

Økonomi