Fitness

Retningslinjer for fitness ude og inde

DIF og DGI har opdateret retningslinjerne for både udendørs og indendørs idræt. Se de særlige anbefalinger for bla. fitnesscentre og fitnessholdtræning.

Opdateret d. 7/7-2020

Der er åbnet op for al indendørs og udendørs idræt  - under forudsætning af at alle gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet følges. DIF og DGI har udarbejdet rammer, der tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”. Forudsætningen for at gå i gang med fitness - og alle andre idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

Se også Q&A med de oftest stillede spørgsmål

 

HØR WEBINAR OM RETNINGSLINJERNE FOR INDENDØRS FITNESS

SE POWER POINT FRA WEBINAR OM RETNINGSLINJERNE

Gode råd og anbefalinger ved opstart af indendørs fitnesshold

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges – se længere nede
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan jeres forening skal starte op igen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv. og at der benyttes flydende sæbe og papirservietter på toiletter og i omklædningsrum.
 • Kommuniker til jeres medlemmer, hvordan og med hvilke restriktioner, I starter op

 Til instruktørerne

 • Hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted – hent evt. udkast til plakat.
 • Tilbyd træning på hold med min. 4 m2 per person
 • Meld ud til deltagere, at de selv skal medbringe nødvendigt svedabsorberende træningsudstyr, måtte, boksehandsker mv.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre.
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Lad, hvis muligt, døre stå åbne, så de samme kontaktpunkter ikke berøres.
 • Luft ud mellem (og gerne under) træningssessioner.
 • Sørg for at step-bænke, kettlebells, cykler mv. rengøres/afsprittes før og efter brug. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom omklædt og tidligst 5 minutter før start til holdlokalet - og forlad det straks efter træning, så brugen af omklædningsfaciliteter begrænses.
 • Hold 2 m afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbrig selv  svedabsorberende træningsudstyr, fx. måtte, boksehandsker mv.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning, og at foreningens udstyr rengøres/afsprittes før og efter brug

Gode råd og anbefalinger til fitnesscentre

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges. Derudover er der generelle retningslinjer for fitnesscentre som er beskrevet i det følgende.

Forberedelse inden åbning

 • Rengøring: Sørg for grundig rengøring.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, tricepsreb mv. bør ikke være tilgængeligt i fitnesscenteret.
 • Hygiejnestationer: Der skal være mulighed for håndvask eller anden form for desinficering ved ind- og udgange, i reception, på toiletter og i alle øvrige lokaler. Opstil hygiejnestationer flere steder i centeret.
 • Faciliteter: Opmål centeret og evt. andre træningslokaler (gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.), gennemgå og vurder gangarealer og udstyrets placering. Hvis det er muligt, anvendes én dør som indgang og en anden dør til udgang.
 • Skiltning: Sørg for at opsætte sundhedsstyrelsens retningslinjer og skilte som beskriver og tydeliggør retningslinjer i lokalet (max. antal medlemmer, afspritning mm.)
 • Afstandsmarkering: Opsæt afstandsmarkering på gulve ved hygiejnestationer, maskiner og steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidigt kan man markere hvilken retning man bevæger sig rundt i centeret.
 • Begrænsning og regulering af antal: Sæt begrænsning på antal medlemmer i fitnesslokaler (se eksempel herpå nedenfor). Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal tydeligt fremgå ved indgang til fitnesslokalerne og evt. holdsale.
 • Information: Informer alle instruktører og andre frivillige om retningslinjerne samt om deres rolle.

Afstand

 • 4 kvadratmeter pr. medlem: Der må maksimalt være et medlem pr. 4 m2. Maksimumkapacitet skal vurderes ift.  lokalets indretning og antal maskiner.
 • 2 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer der træner skal være mindst 2 meter fra næsetip til næsetip. Eksempelvis kan hvert andet løbebånd lukkes.
 • 1 meters afstand: Afstanden imellem medlemmer i områder, hvor der ikke trænes (f.eks. café og omklædningsrum), er mindst 1 meter fra næsetip til næsetip. 

Hygiejne/rengøring

 • Ekstra rengøring: Udluftning og rengøring skal være en del af den daglige drift. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Der skal særlig fokus på hyppig desinficering af dørhåndtag, gelændere, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion: Redskaber og maskiner skal desinficeres hver gang det har været brugt. Det er alt fra touch skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte. Gør det let ved at placere desinfektionsmidler ved hver maskine.
 • Hygiejnestationer: Sørg for løbende opfyldning af håndsprit, papirservietter/håndblæsere.
 • Toiletter, bad og omklædning: Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der bør, så vidt det er muligt, være adgang for alle til toilet og håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Bemærk, at der er afstandskrav på 1 meter i omklædningsrum.
 • Rengøring af udstyr: Der henvises til leverandørernes retningslinjer for rengøring og desinficering. 

Retningslinjer i centeret

Der skal være tydelige retningslinjer. Benyt gerne adfærdsstøttende indretninger (’nudging’, ruminddelinger, afstandstape). Hent evt. plakat

Vejledning ift. styring af antal medlemmer

Hovedparten af fitnesscentrene er ubemandede det meste af dagen. Det er vigtigt, at lave tydelige retningslinjer for antal medlemmer i centeret og styring heraf. 

 • Der kan oprettes ’fitnesshold’ man tilmelder sig inden man møder op i centeret. F.eks. hold på 1 time med 15 minutters mellemrum til næste ’fitnesshold’. Såfremt adgangssystemet ikke kan regulere adgangen for tilmeldte skal der være tydelige informationer og skiltning og det anbefales at der gennemføres hyppig kontrol.
 • Der kan ophænges en tavle ved indgangen til fitnesscenteret hvor medlemmerne kan hænge deres brik eller sætte en tilgængelig brik op på tavlen for at markere at de er i centeret.
 • Vis at I er synlige i centeret ved at sikre at der er instruktører/bestyrelse til stede i løbet af dagen.

Gode råd til udendørs fitness

Til bestyrelsen

 • Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges – se længere nede
 • Sikr at der er rengørings- afspritningsmidler mv.
 • Aftal i bestyrelsen, hvordan jeres forening skal starte op igen
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage træningen
 • Kommuniker til jeres medlemmer hvordan I starter op

 Til instruktørerne

 • Hvis muligt hæng foreningens anbefalinger op ved aktivitetssted – hent evt. udkast til plakat
 • Tilbyd træning på faste hold 
 • Afmærk træningsområdet, hvis flere grupper benytter samme idrætsanlæg/udendørsareal
 • Deltagere skal selv medbringe træningsudstyr, måtte mv.
 • Brug kun foreningens fælles udstyr, HVIS DET ER ABSOLUT NØDVENDIGT: 1. Måtte, kettlebell, cykler mv. må kun benyttes af én og samme deltager hele træningen 2. Rengør/afsprit før og efter brug, 3. Husk rengørings- og renseudstyr til rengøring af redskaber mv.

Til deltagerne

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start – og forlad det straks efter træning
 • Hold 2 m afstand under fysisk aktivet og undgå fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk mv.
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr

SE DE NYESTE RETNINGSLINJER FRA KULTURMINISTERIET