Fitness

Åbning af fitness rykker nærmere

Fra onsdag den 21. april bliver det igen muligt for for børn og unge under 18 år at træne indendørs. Samtidigt bliver det muligt for foreninger med fx fitnessmedlemmer over 70 år med Corona-pas, at genoptage den indendørs træning.

Unge under 18 år og ældre over 70 år må fra onsdag d. 21/4 træne indendørs. Det fremgår ikke helt klart af genåbningsplanen, hvorvidt alle øvrige fitnessudøvere må vende tilbage til sale og centre d. 6/5 eller d. 21/5.

For så vidt de unge og ældre venter vi stadig på de endelige retningslinjer for afstand, rengøring mv., men de forventes ikke at blive mere restriktive end dem vi allerede kender fra efteråret. Vi håber at kunne komme med en konkret udmelding i begyndelsen af næste uge.

Genåbningsplan for foreningsidrætten 2021

Med virkning fra onsdag den 21. april gælder nedenstående restriktioner for indendørsidrætten. For udendørsidrætten gælder de restriktioner, der blev indført mandag den 22. marts, fortsat.

Med virkning fra på onsdag den 21. april gælder følgende for indendørsidrætten:

  • Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 18 år og for voksne over 70 år.
  • For børn og unge til og med 18 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer*. Der er ikke krav om Corona-pas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om Corona-pas.

For udendørsidrætten gælder følgende fortsat:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
  • Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere
  • Professionel idræt er fortsat undtaget

*Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

Med og uden coronapas

For børn og unge skal der ikke fremvises Corona-pas i foreningslivet, men der arbejdes fortsat politisk på, at den planlagte Corona-pas ordning for voksne bliver droppet for det frivillige foreningsliv indendørs.

Læs hele genåbningsaftalen her