Foreningsudvikling

Spred budskabet

Få jeres budskab ud via disse tre tiltag: 1. Involvér jeres medlemmer. 2. Spred budskabet lokalt. 3. Spred budskabet digitalt. God kommunikation kan lede til flere medlemmer.

1. Involvér jeres medlemmer

De nuværende medlemmer er den bedste kilde til nye
medlemmer.

 • Bed alle medlemmer tænke over, om de kender det næste nye medlem i jeres klub/forening.
 • Gør det let, f.eks. ved at give medlemmerne materiale, de kan dele med venner og bekendte.
 • Lav en SMS-besked eller et Facebook-opslag,
  som medlemmerne kan dele i deres netværk.

2. Spred budskabet lokalt

Med få simple midler kan I blive synlige i jeres lokalmiljø,
så nye medlemmer kan finde jer.

 • Kontakt lokalpressen – mange lokalaviser vil gerne
  skrive om lokale klubber/foreninger.
 • Lav aftaler med butikker i lokalområdet om f.eks. at lægge postkort eller hænge plakater op
 • Undersøg om jeres kommune har steder, hvor I gratis kan dele jeres budskaber, f.eks. bibliotek, borgerservice og forældreintra. 

3. Spred budskabet digitalt

 • Opret en Facebook-side for jeres klub/forening, evt. også for udvalgte aktiviteter/hold. Se gode råd om Facebook her 
 • Opret Facebook-begivenheder, f.eks. for prøvetimer eller introarrangementer - så kan man let dele og tilmelde sig. Se guide her 
 • Bed nuværende medlemmer om at dele opslag med venner og bekendte – f.eks. på og fra byens lokale Facebook-side (‘Det sker i…’).