Foreningsudvikling

Online inspiration

I kan hente masser af inspiration Online til at geare jeres forening og igangsætte nye, spændende aktiviteter.

  • www.dif.dk/foreningsliv kan I gratis downloade forskellige publikationer omkring blandt andet forening og ledelse, børn og unge, bedre udnyttelse af faciliteter og meget mere.
  • www.foreningsledelse.dk er DGI's portal for alle bestyrelser, hvor I kan se inspirationsvideoer, læse om andre succesfulde foreninger, finde svar på praktiske spørgsmål omkring skat og godtgørelser, samt dykke ned i konkrete værktøjer, I kan arbejde med på bestyrelsesmøderne.
  • Hvis du går ind på www.frivillighedstjek.dk kommer du ind i DIF's frivillighedsunivers. Her kan du blandt andet tage testen og finde ud af, hvor frivillig jeres forening er, hente værktøjer til at forbedre jeres arbejde med frivillighed og få inspiration til at udarbejde en frivillighedsstrategi.

Har I mod på mere og behov for en personlig rådgiver og sparringspartnere hele vejen, så book et udviklingsforløb med jeres lokale konsulent. Tag fat i os og hør mere om jeres muligheder.