Foreningsudvikling

Foreningsudvikling, uddannelse og fællesskab

DGI og DIF drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Vi ved, at vi deler den drøm med rigtig mange foreninger i hele Danmark, men vi ved også, at drømmen kræver udvikling – både i foreningerne og af dem, der skal lede dem. Derfor har Bevæg dig for livet – Foreningsudvikling, uddannelse og fællesskab skabt to udviklingsforløb: Ét til foreninger og ét til foreningsledere.

Bevæg dig for livet – Foreningsudvikling, uddannelse og fællesskab arbejder for at hjælpe foreningerne med at lave attraktive foreningstilbud og skaffe de nødvendige frivillige til at drive foreningerne.

Vores mål for 2019 og 2020 er:

 • At fortsætte det store udviklingsarbejde af idrætsforeningerne, der er påbegyndt
 • Fortsat at arbejde med at gøre foreningerne attraktive for Danmarks befolkning
 • At arbejde målrettet med særligt flerstregede foreninger og skabe medlemsvækst
 • Forsat at udvikle tiltag, som giver værdi for foreningerne i praksis
 • At lave kursus- og udviklingsforløb i samarbejde med kommunerne for foreningsledere

Det gør Bevæg dig for livet – Foreningsudvikling, uddannelse og fællesskab

Bevæg dig for livet - Foreningsudvikling, uddannelse og fællesskab er et resultat af Bevæg dig for livet-visionen, og vi består af et team med projektledere og konsulenter fra DIF og DGI.

Vi vil gerne nå foreningsledere, konsulenter i landsdelsforeninger, specialforbund og hovedorganisationer samt den politiske og administrative ledelse i landsdelsforeninger og specialforbund. Vi vil hjælpe og påvirke dem med to målrettede udviklingsforløb: Ét for foreninger og ét for ledere.

Udviklingsforløb til klubber og foreninger

Ikke to foreninger er ens, og derfor er de to forløb, vi har skabt, så fleksible, at de kan tage udgangspunkt i den enkelte forening og leders udviklingsbehov. Fælles for begge forløb er, at vi går grundigt til værks. Vi forventningsafstemmer, før vi går i gang og følger op på målsætninger både under og efter.

Et udviklingsforløb hjælper foreningen med at få flere medlemmer ved blandt andet at sætte fokus på:

 • optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle
 • engagere flere frivillige
 • uddanne trænere og instruktører
 • starte nye aktiviteter og mindske frafald

LederAkademiet styrker foreningen ved at lederen opnår:

 • forståelse for, hvem han/hun er som leder
 • konkrete værktøjer til at lede foreningen
 • værktøjer til at motivere frivillige
 • klarhed om foreningens måde at kommunikere på
 • værktøjer til projektstyring