Gang

Partnerskaber

Siden starten af 2018 har vi arbejdet målrettet med at indgå partnerskaber med en lang række aktører, der deler vores mål om at få flere danskere ud at løbe eller gå. Vi har haft stor succes med denne indsats, og vi er derfor fortsat på udkig efter gode samarbejdspartnere.

Vi har i alt indgået over 30 konkrete partnerskaber, hvor vi i samarbejde går efter at løfte vores målsætning om enten flere foreningsmedlemmer eller flere aktive i fællesskaber.

Vores partnerskaber er altid struktureret sådan, at hver part bidrager aktivt til det fælles mål. Vi har i Bevæg dig for livet oparbejdet stor erfaring med indsatser til at få inaktive danskere ud at gå eller løbe. Denne erfaring bringer vi med ind i alle partnerskabet i den indledende udviklingsfase og til løbende sparring. Samtidig har vi afsat midler til at bidrage økonomisk til partnerskaberne.

Vi prioriterer at samarbejde med andre aktører, der har en allerede etableret social- og kommunikativ infrastruktur; eksempelvis kommuner, landsbyklynger, boligforeninger mm.

Eksempler på vores nuværende partnerskaber er:

 • Gå-værter – uddannelse og forankring af gå-fællesskaber i blandt andet Aalborg, Randers, Kolding, Tønder, Lejre, Glostrup og Fredensborg Kommune.
 • Lokaldysten – implementering af træningskoncept ift. gang, løb og cykling i fem forskellige kommuners landsbyer.
 • TrackFit – alternativ løbetræning i Fredensborg Atletikklub.

Partnerskaber i 2021

I 2021 ønsker vi primært at indgå i partnerskabsaftaler om:

 • Gå-værter
 • Lokaldysten

(se eksempler i videoerne herunder)

I aftalerne bidrager vi med erfaring, sparring, koncepter og økonomi, og vi ønsker at vores partnere driver projekterne og bidrager med økonomi og medarbejderressourcer til at lede projektet. Vi har en forventning om, at vores partnere (eks. kommuner) udnytter deres netværk, infrastruktur og kontakt til borgerne til at forankre projekterne lokalt. Helt konkret er det væsentligt for jer som potentiel partner at overveje:

 • Hvem ønsker I at påvirke til mere motion?
 • Hvem er hovedansvarlig?
 • Hvilken infrastruktur taler for succes?
 • Hvordan sker rekrutteringen af frivillige?
 • Hvordan sker rekrutteringen af aktive?
 • Hvordan sikre løbende sparring til værter?
 • Hvordan tænkes aktiviteten forankret?

Vi har i 2021 ressourcer til at opstarte ca. 10 nye partnerskaber, hvor vi bidrager økonomisk med 25.000-50.000 kroner i hvert partnerskab. Hvis I ønsker at indgå i et partnerskab med os i 2021, er I meget velkomne til at kontakte os for en indledende og uforpligtende snak om et muligt partnerskab.

I kan kontakte konsulent Henrik Mikkelsen på tlf. 24 77 44 16 eller på mail henrik.mikkelsen@bevaegdigforlivet.dk.

Få indblik i to af vores partnerskaber

Partnerskab: Lokaldysten

Partnerskab: Lokaldysten

Lokaldysten er et motionsevent for lokalsamfundet og for hele kommunen. Der dystes om at være kommunens mest aktive lokalsamfund. Over to timer på en selvvalgt eventdag samles borgerne i et enkelt lokalsamfund og går, løber og cykler så mange kilometer som muligt.

Partnerskab: Alabu Bolig

Partnerskab: Alabu Bolig

Alabu Bolig er Nordjyllands næststørste boligselskab med 5700 lejemål. Alabu Bolig har fokus på at øge trivslen blandt lejerne. Det har de forsøgt at gøre via oprettelse af Bevæg dig for livet-gåfællesskaber, som blandt andet har ført til, at både deltagere og gå-værter har fået flere relationer.