Gang

Lokaldysten - et motionsevent for lokalsamfundet og hele kommunen

Motion, samvær og fællesskab er i højsædet, når alle borgere uanset alder og fysisk formåen sammen dyster om at være kommunens mest aktive lokalsamfund.

Hvor mange kilometer kan I gå, løbe og cykle tilsammen på to timer?

Saml så mange af byens borgere som muligt til en mindeværdig dag og hvem ved – måske løber i med titlen som vinder af Lokaldysten i netop jeres kommune.

Sådan gør I

Hvis jeres lokalsamfund gerne vil deltage i Lokaldysten, skal I gøre følgende:

  • Find et tidspunkt
    Find en dag i perioden april til september, hvor I vil samle så mange som muligt til at dyste i to timer om at tilbagelægge flest kilometer tilsammen.
  • Lad deltagerne møde op løbende
    Det kræver ingen tilmelding - eller noget fast mødetidspunkt at deltage i dysten. Man kommer når man kan, og tilbagelægger så mange runder som man kan - gående, løbende eller cyklende, og man må gerne veksle mellem disciplinerne.

  • Sørg for optælling
    Det samlede antal tilbagelagte kilometer divideres med indbyggertallet. Jo flere deltagere, jo flere kilometer. Kilometer, der er tilbagelagt på cykel, halveres.

Skab sammenhold og fællesskab med Lokaldysten

Børn, unge, voksne og seniorer kan opleve glæden ved at være aktive sammen om et fælles mål. Lokaldysten er god anledning til at flere foreninger samarbejder om et fælles arrangement for hele byens borgere.

Silkeborg, Skive, Ikast-Brande og Herning Kommune inviterer nu sammen med DGI Midtjylland og Bevæg dig for Livet jeres lokalsamfund til at dyste med.

Som lokalsamfund er I selv med til at bestemme, hvilken dag I vil samle flest mulig til to aktive timer og festligt samvær. Lokaldysten kan afvikles for sig selv eller kombineres med en anden begivenhed - f.eks. festuge, fællesspisning eller lignende.

Vi støtter jer i de praktiske forberedelser og selve afholdelsen af lokaldysten.

Partnerskab: Lokaldysten

Partnerskab: Lokaldysten