Petanque

Om Bevæg dig for livet - Petanque

Bevæg dig for livet - Petanque er et samarbejde mellem Dansk Petanque Forbund, DGI og DIF med et fokus på at styrke petanquesporten i Danmark.

Bevæg dig for livet – Petanque har fokus på at styrke petanquesporten og sprede glæden ved sporten og fællesskabet. Flere skal kaste med kuglerne, og i samarbejde med kommuner, klubber og boligforeninger vil vi udvide kendskabet til petanque igennem events og aktiviteter ude hos danskerne. 

Målet for Bevæg dig for livet – Petanque er for perioden 2019-21 at vækste med 500 flere medlemmer i alderen 60+.

Det gør Bevæg dig for livet - Petanque

Dansk Petanque Forbund og DGI Petanque har valgt at gå sammen om Bevæg dig for livet - Petanque for at sprede kendskabet til og interessen for petanque, og det sociale fællesskab, som spillet medfører.

Petanquesporten er åben for en meget stor del af befolkningen, da der er lave fysiske samt tekniske krav til begyndere, der gør at folk i alle aldre kan deltage og få noget ud af det. Desuden muliggør petanquesporten uforpligtende træningstider og turneringer, hvor man kan opleve et fællesskab både før, under og efter kampe og turneringer.

For at nå vores mål med at udbrede petanqueporten skal det være nemt at blive en del af fællesskabet. Petanque er som sport let at lære - selv som senstarter, og som nybegynder kan spillet simplificeres. Vi ønsker at etablere samarbejde med lokale klubber, som kan hjælpe med at opstarte petanque rundt i boligforeninger. Ved at klubben hjælper med at opstarte petanqueaktiviteter, skabes en relation til beboerne, hvormed springet over i foreningen vil være kortere for de beboere, som bliver grebet af petanque og som ønsker mere.

Petanque hvor danskerne bor

Bevæg dig for livet - Petanque er for alle og kan noget særligt, da sporten kan samle mennesker på tværs af alder, køn og fysisk kunnen. I Bevæg dig for livet - Petanque har vi et særligt fokus på boligforeninger, da vi ønsker at skabe fællesskaber og introducere danskerne for petanque, der hvor de bor. I petanque er det sociale i højsæde, da sporten lægger op til, at man kan skabe nye venskaber eller tage sin familie og naboer med. Beboere i boligforeninger får således mere bevægelse i hverdagen, et fællesskab og noget at mødes om.