Nyheder

Tæt på Sarah: Tripper efter at komme ud i ”marken” igen

Sarah Pedersen er projektleder for Parasport og Idræt for sindet i Bevæg dig for livet og efter et år med hjemmearbejde, lider hun af pc-lede og kan ikke vente med at komme ud i det fysiske foreningsliv igen. Sarah er også mor og hustru og har både ligusterhæk, stationcar og fordelergang. Men husdyr.... Der sætter hun grænsen!

I tre år har Sarah Petersen været projektleder for Parasport og Idræt for sindet i Bevæg dig for livet. Nu er der ikke længere fondsstøtte til Parasport og Idræt for sindet, men det lægger ikke en dæmper på Sarahs engagement. Tværtimod.
Øverst på hendes ønskeliste står der, at Parasport og Idræt for sindet fortsætter som en del af Bevæg dig for livet. Bevæg dig for livet som brand kan nemlig noget. Det åbner døre til kommunerne, hvilket er afgørende for et succesfuldt arbejde med idræt for mennesker med fysisk handicap og psykisk sårbare.

Et arbejde, som er langt mere end et job for Sarah. Hun har altid brændt for at skabe gode rammer for idrætten og gerne med fokus på at gøre det lettere for dem, der skal drive selve afviklingen fx de enkelte bosteder eller de frivillige i idrætsforeningerne. Det er dem, der i sidste ende er afgørende for, at flere danskere får mulighed for at mærke glæden ved at bevæge sig og være en del af et idrætsfællesskab.

Mød Sarah her.

Hvad har været den største udfordring arbejdsmæssigt under corona?

Der har været udfordringer på flere niveauer. Jeg synes, det har været svært at holde fast i konsulentgruppen som en samlet enhed og bevare vi-følelsen i projektet. Det har mere været en-til-en kontakt i forskelligt regi. Jeg synes også, det har været svært at acceptere, at projektets ”krone på værket” i form af en række konkrete tiltag, der skulle have været eksekveret i 2020, blev aflyst, udskudt og i nogle tilfælde aflyst igen.

Og på det helt personlige plan har den største udfordring været at holde fast i mit drive, efterhånden som PC-leden begyndte at indfinde sig.

Hvad bliver – efter din mening – det vigtigste for Bevæg dig for livet efter corona?

Efter mere end et år med administrativt, kommunikativt og strategisk arbejde – altså de discipliner, hjemsendelsen har muliggjort - bliver den største opgave at få vendt vores arbejdsrutiner, så vi centralt bruger flere kræfter i marken og færre bag skrivebordet. Kun på den måde får vi foreningslivet godt i gang igen.

De frivillige har brug for opbakning oven på en svær tid, og der ligger også en stor opgave i at få udøverne i gang igen. Også dem, der har fundet ud af, at det er dejligt at have meget tid derhjemme eller på de bosteder/institutioner, hvor personalet synes, det er nemmest at få hverdagen til at hænge sammen uden at tænke i et aktivt fritidsliv.

Hvilke opgaver ligger på dit bord lige nu?

De er meget forskelligartede, da jeg ved siden af projektlederrollen også har idrætskonsulentopgaver i Parasport Danmark. En af de store opgaver er færdiggørelsen og offentliggørelse af evalueringen af BDFL – Parasport og idræt for sindet.

Derudover arbejder jeg blandt andet på beskrivelsen af nye kursustilbud, på at hjælpe nogle idrætsudvalg med afvikling af virtuelle årsmøder, understøtte foreninger i et godt comeback oven på corona, ligesom jeg har dialog med et par kommuner omkring idræt og tilgængelighed og skal arbejde med et styrket samarbejde om parasport mellem kommuner i Trekantområdet. Endelig er jeg involveret i udarbejdelsen af en ny strategiaftale med DIF.

Hvad er dine tanker om forankringen af de indsatser, I har udviklet i Bevæg dig for livet?

På den korte bane er arbejdet for konsulenterne og kommunernes idrætskoordinatorer at få afviklet en del af de aktiviteter, der blev aflyst i 2020.

For styregruppen bliver det netop at få drøftet strategien for et eventuelt fremtidigt samarbejde mellem DGI, DAI og Parasport Danmark. Dels med afsæt i evalueringen og dels med afsæt i, hvad der er muligt for de tre idrætsorganisationer.

Idræt for mennesker med handicap og psykisk sårbare er en dagsorden, der får mere og mere plads hos kommunerne, og det skal vi være klar til at samarbejde ind i. Enten som organisationer enkeltvis eller gerne sammen.

Hvad er det særlige i dit arbejde med Parasport og Idræt for sindet?

Siden jeg begyndte på arbejdsmarkedet, har jeg brændt for at skabe gode rammer for idrætten. I særdeleshed er jeg optaget af at skabe gode rammer for dem, der i sidste ende står med afviklingen, hvad enten det er personale på skoler, bosteder og daginstitutioner, eller det er frivillige i idrætsforeninger.

Det bliver særlig vigtigt i arbejdet med den målgruppe, jeg arbejder med nu, hvor det at skabe lige rammer for et aktivt fritidsliv et helt i centrum. Det skal være en selvfølgelighed, at man kan gå til idræt i sin fritid, hvad enten man har en funktionsnedsættelse eller ej.
Det andet helt centrale i mit nuværende arbejde er den store kontakt - og samarbejdsflade, jeg har.

Jeg elsker, at jeg kan samarbejde med flere idrætsorganisationer, det kommunale samarbejde, netværket med BDFL-gruppen og så videre.

Hvad giver det jer at være en del af Bevæg dig for livet?

I samarbejdet med kommuner er det at gå i byen med BDFL-stempel en døråbner. Samtidig er de kommuner, der er visionskommuner, i en proces, hvor de er i gang med at samarbejde på tværs af deres kommunale forvaltninger og på den måde nedbryde deres siloer.

For os der arbejder med mennesker med handicap og psykisk sårbare i relation til idrætten er det helt fundamentalt, at vi kan få lov at arbejde på tværs, da idrætten er organiseret under Kultur -og fritidsforvaltninger, mens vores potentielle udøvere har kommunal tilknytning på socialområdet. Den overgang mellem forvaltninger er svær at skabe alene.

Derudover bliver vi som idrætsorganisationer en del af et brand og får dermed noget markedsføring og synlighed, vi ikke ville have fået. Jeg er sikker på, at arbejdet med mennesker med handicap og psykisk sårbare har været en øjenåbner for mange også internt i BDFL, DGI og DIF – det har givet noget synlighed og dermed er det blevet nemmere at sætte en dagsorden på området.

Hvilken opgave i Bevæg dig for livet har været den mest udfordrende for dig– og hvorfor?

At få skudt projektet godt i gang, da det var meget overordnet beskrevet. Det har samtidig været udfordrende – og spændende – at lede et projekt, der i høj grad har været præget af, at vi skulle lægge skinner, mens toget kører.

Hvad har været din største aha-oplevelse i bevæg dig for livet indtil videre?

Det har været at opdage, hvor stor en interesse der er for at sætte fokus på idræt for målgruppen.

Hvilke(t) af jeres tiltag/bidrag i Bevæg dig for livet-regi er du mest stolt af?

Det er svært at pege på et enkelt, så her er et par bud:

  • At fastholde tanken om, at kommuner, der vil samarbejdet, skal prioritere en idrætskoordinator, så vi har én indgang til kommunen.
  • At gå bredt ud til de 16 potentielle kommuner (DGI Sydøstjylland og DGI Nordjylland) fra begyndelsen er formentligt årsagen til, at vi er lykkedes med at indgå samarbejde med 11 kommuner kombineret med, at var villige til at indgå samarbejde på de præmisser, som de enkelte kommuner havde mulighed for at indgå i.


Hvad er Bevæg dig for livets største styrke?

At der er et fælles brand, som vi i de forskellige fokusområder kan samles omkring til trods for, at vi er meget, meget forskellige.


Hvad har overrasket dig mest ved Bevæg dig for livet?

Hvor meget tid der går med den administrative del ved at være under et stort maskineri.


Hvad står øverst på din Bevæg dig for livet-ønskeliste?

At der også er noget der hedder Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet efter 2021.


Hvornår har det været en af de RIGTIG gode dage på jobbet?

Når jeg har været i marken og har givet en kommune god vejledning til at komme videre med arbejdet omkring idræt og sårbare målgrupper, eller når jeg har været til et idrætsarrangement (i den helt brede forståelse), hvor noget idrætsudøvere har haft en god oplevelse.

Endelig elsker jeg at sætte det sidste punktum, når vi arbejder med konceptudvikling fra A-Z.


Når du engang lukker døren bag dig i Bevæg dig for livet, hvad er du så mest stolt af?

At der er blevet et langt højere fokus på idræt for mennesker med handicap og psykiske vanskeligheder både i kommunerne og ”internt” i Bevæg dig for livet, DIF og DGI.