Nyheder

Succesforening i Tønder gør en forskel for mennesker med psykisk sårbarhed

Foreningen Idræt for livet rammer et klart behov og har haft vokseværk fra start. For Christian Houmann har deltagelse i foreningen betydet store personlige fremskridt.

Mange idrætsforeninger i Danmark kæmper med at få nye medlemmer og frivillige med på holdet, men det er ikke tilfældet for foreningen ’Idræt for livet’ i Tønder. Den blev stiftet under corona i maj 2020, og nu er der allerede over 130 medlemmer.

Det er Bevæg dig for livet-indsatsen i Tønder Kommune, der står bag den nye forening. En indsats, hvor kultur- og fritidsforvaltningen har valgt at ansætte en idrætskoordinator til at have fuldt fokus på at udvikle foreningen og de tilbud, som medlemmerne møder.

”Vores forening er målrettet mennesker med psykisk sårbarhed, og den er langt hen ad vejen også drevet af de samme mennesker. Det skaber et vigtigt ejerskab og giver rum til, at man kan lære og udvikle sig igennem foreningsopgaverne,” fortæller idrætskoordinator Jeppe Back Vinkel om sit arbejde med foreningen.

Trygt rum og værdifuldt netværk

Undersøgelser viser, at deltagelse i idrætsaktiviteter har en positiv påvirkning på mennesker med psykiske udfordringer. Men ofte kan de ikke se sig selv i de almindelige idrætsforeninger, hvor de sociale og sportslige krav er for høje.

”Mange af de personer, vi forsøger at nå, har en hverdag, hvor de sidder derhjemme og har svært ved at komme ud i fællesskaberne. Derfor har vi tilpasset foreningen og aktiviteterne, så det er et trygt rum at komme i,” siger Jeppe Back Vinkel og fortsætter:

”Mennesker med psykisk sårbarhed har rigtig stor glæde af at være med i vores forening, for her oplever de at blive en del af et fællesskab, hvor der er plads til dem. Et af vores medlemmer formulerede det sådan under vores seneste generalforsamling: ’Her i foreningen går vi til fællesskab’.”

Op af kørestolen

En af dem, der har haft stor glæde af at starte i Idræt for Livet, er 32-årige Christian Houmann. Han blev i maj 2021 diagnosticeret med sklerose, og han blev kort tid efter ramt af et attack, der placerede ham i kørestol størstedelen af tiden.

”I Idræt for livet er der plads til alle. Man bliver ikke sat i en kasse, men vi er åbne over for hinanden og vi deltager alle sammen på lige fod,” fortæller Christian Houmann, som startede med at være med på en gåtur i sin kørestol, men hurtigt fandt ud af, at det var badminton, der motiverede ham.

”Jeg burde nok ikke have rejst mig op fra stolen og startet på badminton, men der var plads til, at jeg turde gøre det, og siden har jeg trænet fast på holdet og er blevet styrket.”

Selvtillid og anerkendelse

Ud over den fysiske gevinst Christian Houmann har oplevet ved at træne i Idræt for Livet, så har han også fået styrket selvtilliden i kraft af have fået anerkendelse og ansvar. Det er nu ham, der har nøglen og er ansvarlig for, at badmintontræningen kan finde sted to gange om ugen.

”At være blive en del af Idræt for Livet har betydet, at jeg nu er motiveret for at træne og tør tage ansvar for badmintontræningen. Jeg føler, at jeg er blevet set og anerkendt. Jeg har ikke oplevet den tillid og tiltro før, men den har Jeppe vist mig. Han ser den slags ting, og den anerkendelse bringer meget frem i dem, der kommer i foreningen,” fortæller Christian Houmann og uddyber:

 ”Det behøver ikke være store ting, for at man føler, at man gør en forskel. Det styrker selvtilliden, og jeg oplever, at jeg stoler mere på mig selv i kraft af at være blevet vist den tillid.”

Til trods for at Christian Houmann blev indstillet til førtidspension, efter han fik konstateret sklerose, har han afslået dette og er nu også startet i praktik hos FGU, som foreningen har et samarbejdsprojekt med.

Skepsis gjort til skamme

Som tilflytter til kommunen søgte Christian Houmann efter et socialt idrætsfællesskab, men det var ikke uden en vis portion skepsis, at han mødte op i Idræt for Livet. Den skepsis blev dog hurtigt pakket sammen.

”Jeg var lidt bange for, hvem jeg ville møde i foreningen, som jeg skulle puttes i kasse med. Men jeg blev positivt overrasket, for der er alle typer mennesker og en rigtig god atmosfære,” siger Christian Houmann og fortsætter:

”Vi er rigtigt gode til at rose hinanden og spejle os i hinandens fremskridt. Det gør, at man også får øjnene op for sine egne fremskridt, og det har en positiv forstærkende effekt. Vi anerkender hinanden for både små og store sejre, vi overvinder udfordringer, og det gør, at man vokser som person.”

 

Fakta om sundhedseffekterne ved idrætsdeltagelse:

  • Medlemmerne får et fysisk udbytte. De kommer i bedre form og får brugt deres krop. Det fysiske velvære smitter af på det psykiske velvære og er med til at give mere overskud i hverdagen
  • Medlemmerne får et socialt udbytte. De får struktur i hverdagen og noget at stå op til. Idrætsaktiviteterne hjælper medlemmerne med at bryde isolationen, og det kan give deltagerne netværk med de øvrige deltagere.
  • Medlemmerne får et personligt udbytte i form af øget selvværd. Medlemmerne får succesoplevelser og føler sig inkluderet og anerkendt i fællesskabet.
  • Kilde: Oxford Research: Evaluering af Idræt for sindet - LINK

 

Fakta om foreningen Idræt for Livet

  • Foreningen ’Idræt for livet’ er startet på baggrund af Bevæg dig for livet-indsatsen i Tønder Kommune
  • Foreningen Idræt for livet er en del af indsatsen Idræt for Sindet, som Dansk Arbejder Idrætsforbund står bag.
  • Idræt for Sindet laver idrætsforeninger med og for mennesker med psykiske sårbarheder - altid i samarbejde med kommuner: LINK
  • Tønder Kommune arbejder sammen med socialpsykiatrien, lokalpsykiatrien, rehabiliteringscentret, træningsafdelingen samt foreningen SINDs værested for at gøre opmærksom på Idræt for livet.

 

Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.