Nyheder

Ny regering vil understøtte Bevæg dig for livet

Idrætten har fået en fremtrædende placering i det nye regeringsgrundlag, hvor Bevæg dig for livet nævnes eksplicit.

SVM-regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag, og her er idrætten og foreningslivet ikke til at overse. I grundlaget fremgår det nemlig med al tydelighed, at regeringen tillægger det stor værdi for samfundet og for borgerne.

Den nye regering har blandt andet øje for det forebyggende arbejde, som DIF og DGI understregede vigtigheden af i et fælles debatindlæg kort før regeringsdannelsen. Og i et afsnit om ’styrkelse af civilsamfundet, idrætten og det frivillige foreningsliv’, bliver Bevæg dig for livet nævnt helt eksplicit.

Her står der, at regeringen ”vil understøtte arbejdet i Bevæg dig for livet”, hvilket ikke overraskende falder i god jord hos Bevæg dig for livets programleder:

”Det er selvfølgelig en meget positiv udmelding, som både DIF og DGI glæder sig meget over. Det er tydeligt, at den nye regering er bevidst om idrættens og foreningslivets vigtige rolle i vores samfund,” siger Simon Larsen og fortsætter:

”Idræt og motion i gode fællesskaber kan både bidrage til den fysiske, sociale og mentale sundhed. Det er det, vi hele tiden arbejder for at få flere og flere til at købe ind på, for visionen er jo at blive verdens mest idrætsaktive nation. Så vi kører ufortrødent videre med de gode aktiviteter og indsatser i Bevæg dig for livet og ser frem til det fortsatte samarbejde med visionskommunerne og foreningerne ude i landet.”

Du kan læse hele regeringsgrundlaget her (Bevæg dig for livet er nævnt på side 53):
Link til Statsministeriets hjemmeside