Nyheder

Brønderslev: Idrætsaktivitet styrker ledige på vej mod arbejdsmarkedet

En målrettet indsats bærer frugt i Brønderslev, hvor ledige bliver hjulpet over i blandt andet foreningslivet med henblik på at styrke borgerne til arbejdsmarkedet.

En ny undersøgelse viser, at der i Bevæg dig for livets samarbejdskommuner er en væsentlig fremgang af fysisk aktivitet blandt ledige. I Brønderslev Kommune er der det seneste år sket en fremgang på 6 %, hvor 39 % af de ledige sidste år svarede ja til, at de dyrker idræt og motion til 45 % i år.

Projektet Sundhed, Motion og Fællesskab har en finger med i spillet. Det giver nemlig ledige en mulighed for at blive aktive i foreningslivet, og det har vist sig at være en god prioritering, fortæller projektleder Morten Borregaard Poulsen

”Vi har en dedikeret ’playmaker’, der tager borgerne i hånden og hjælper dem i gang med lokale fællesskaber med udgangspunkt i deres individuelle formåen og interesser, og så betaler vi kontingentet i den første periode,” siger han og fortæller om effekten:

”Vi tror på, at fællesskaberne styrker den enkeltes fysiske og sociale sundhed. Mange af borgerne i målgruppen, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, har en meget lille social omgangskreds, og der oplever vi, at barrieren er mindre for at komme ind i foreningsfællesskaber,” siger Morten Borregaard Poulsen og afrunder:

”I foreningerne sker en god læring i forhold til at gebærde sig i nye sociale sammenhænge, og det styrker ikke bare deres generelle trivsel, men også selvtilliden i forhold til at komme i beskæftigelse.”

I alt 203 borgere er siden april 2020 blevet henvist til foreningslivet som en del af projektet, hvoraf knap halvdelen nu er aktiv i en forening, nemlig 94.

Det bedste der er sket i mange år

Christian Hansen er 45 år og i øjeblikket sygemeldt. Han er via brobygningen kommet i gang med at spille golf tre gange om ugen, og det har gjort en stor forskel, fortæller han:

”Det er det bedste, der er sket for mig i mange år. Det betyder alt at komme ud at spille golf. Det er giver motion, frisk luft og ro til hovedet, og så så giver det en masse socialt,” siger Christian Hansen og fortæller nærmere om sin situation:

”Jeg døjer med stress og angst, og når jeg kommer ud at spille golf og får det fokus, frigiver det en helt masse gode ting i kroppen, som er livsvigtig for mig.”

Også David Linnart Rudorf har haft glæde af kommunens hjælp. Han er nu startet op i den lokale skydeklub, og det sætter han pris på i hverdagen:

”Jeg glæder mig, hver gang jeg skal derud. Det er det der med at komme ud og have nogen at snakke med. Det giver nogle nye bekendtskaber, og det er ikke noget, jeg var kommet i gang med på egen hånd,” siger han.

Potentialer i øget samarbejde

Karina Hjort Feddersen er konsulent i Bevæg dig for livets kommunale enhed, og hun roser Brønderslev Kommune for at gå nye veje:

”Det har været helt centralt, at kommune her har valgt at gå nye veje og træde ud i nye, målrettede samarbejder. I visionskommunerne i Bevæg dig for livet er der politisk opbakning og et styrket fokus på de potentialer, der ligger i øget samarbejde på tværs internt i kommunen og med foreningslivet, og det er til stor gavn for alle parter, ikke mindst den enkelte borger.”

 

Udvalgte tal fra Bevæg dig for livets idræts- og motionsvaneundersøgelse 2022:

 • Andelen af aktive ledige i samarbejdskommunerne er steget fra 40 % til 51 %.
 • Andelen af de aktive, der er i beskæftigelse, er fra 2021 til 2022 steget fra 60 % til 73 %.
 • 71 % af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de dyrker idræt og motion. Tallet var 59 % i 2021. Altså er der ifølge undersøgelsen tale om en fremgang på hele 12 %.
 • Især vandreture er en populær aktivitet. Hele 66 % angiver, at de har været på vandretur de seneste år. Dernæst kommer fitness/styrketræning, løb og svømning.
 • Hele 83 % angiver, at de bruger naturen til at dyrke motion.
 • Ifølge undersøgelsen lever 41% af de adspurgte i samarbejdskommunerne op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet. I 2021 var det 38 %.

 

Om undersøgelsen:

 • Undersøgelsen er en benchmark-undersøgelse, som gentages årligt og har kørt siden 2018. Formålet er at få solid og brugbar viden om danskernes idræts- og motionsvaner.
 • Rapporterne giver både en status på idrætsaktiviteten i 2022 og viser udviklingen fra år til år.
 • Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre A/S har stået for at indsamle og analysere data for Bevæg dig for livet.
 • Der er lavet én tværgående rapport og 29 kommunespecifikke rapporter.
 • Spørgeskemaet er sendt ud til 29 kommuner – heraf er de 25 såkaldte visionskommuner.
 • Knap 000 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18-75 år har besvaret skemaet.
 • Dataindsamling er sket fra 10. maj til 19. juni 2022.

 

Om Bevæg dig for livet:

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.