Løb

Justerede corona-retningslinjer (opdateret 23. september 2020)

DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørs idræt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

DGI og DIF arbejder løbende sammen med sundhedsmyndighederne om at afklare, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi. De nye retningslinjer er også gældende for løb og gang, og vi vil derfor komme med vores anbefalinger til, hvordan I starter op i løbe- og gangklubben eller -fællesskabet.

Hvis I har konkrete spørgsmål til jeres situation kan I altid tage fat i jeres landsdelskonsulent eller en ansat på DGI’s landskontor – find vores kontaktoplysninger HER.

Overhold krav og anbefalinger

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

 • Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende).
 • Der bør være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i grupper med max 50 personer.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

Anbefalinger til løbe- og gangforeninger

Hvis I som løbe- og gangklub følger de generelle retningslinjer, er vi rigtig godt på vej. Vi har jo ikke noget udstyr, og vores idræt kan udøves indenfor retningslinjerne forholdsvis nemt. Vi vil dog gerne understrege nogle af de mest relevante generelle retningslinjer:

 • I skal være specielt opmærksomme, hvis I normalt er mere end 50 personer samlet. I så fald er det vigtigt, at I finder en praktisk måde at sikre, at I ikke er det i den kommende periode. Det kan være, I skal indføre tilmelding til jeres træning eller dele jer op i flere grupper, der mødes på forskellige tidspunkter eller forskellige steder.
 • Der er ikke nogen generel regel for, hvor langt der skal være imellem hver gruppe på 50 personer, men Politiet skriver: "Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe" (læs mere HER).

Anbefalinger ift. afvikling af motionsløb

Ved afvikling af motionsløb skal forsamlingsforbuddet naturligvis overholdes. Det betyder på nuværende tidspunkt, at der ikke må være mere end 50 personer samlet på samme sted på samme tidspunkt (inkl. alle involverede i arrangementet). Læs myndighedernes uddybning af denne beskrivelse her. Når I blot sørger for, at der ikke er flere end 50 personer samlet på samme tid – og at personer fra forskellige grupper á 50 ikke blandes med hinanden – er der ikke øvre grænse for, hvor mange deltagere, I kan have i jeres arrangement.

 • For at imødekomme dette, kan I som arrangører overveje:
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig tid mellem startgrupper.
  • Opfordr deltagerne til at møde op lige inden start og tage af sted lige efter målgang.
  • Tillad kun løbsdeltagere og frivillige i start og/eller målområde.
  • Lav særskilt startområde og målområde.
  • Undgå nummerudlevering i startområdet. Lav det i stedet eksempelvis i en lokal forretning eller lign.
 • Derudover anbefales det fortsat, at man holder minimum to meters afstand, når man dyrker motion og én meters afstand i øvrigt. Sørg derfor for at have god plads i start- og målområdet og opfordr deltagerne til at holde afstand til hinanden.
 • I depoterne skal det undgås, at deltagerne kommer til at klumpe sammen og opholde sig tæt på hinanden, og det skal undgås, at deltagerne rører ved de samme genstande. Overvej derfor følgende:
  • Hav god plads i depoterne
  • Undgå ”ta’-selv” frugt, slik eller lign, hvor flere deltagere har hænderne i samme beholdere.
  • Overvej at bede deltagerne om selv at tage vand med.
  • Sørg alternativt for, at de frivillige, der klargør vandet, har fokus på hygiejne, og hav god afstand mellem kopperne.

Anbefalinger til løbere og gående

 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub.
 • Undgå fysisk kontakt med andre medlemmer, og hold afstand undervejs på løbe- og gåturen også.
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

Læs DGI og DIF's retningslinjer for udendørs idræt HER.