Løb

Løb & gang

Bevæg dig for livet – Løb & gang sætter fokus på at få flere til at snøre skoene og nyde livet på veje og stier. Vi hjælper klubber med udvikling, træningskoncepter og uddannelse.

Bevæg dig for livet - Løb & gang arbejder ud fra ønsket om at få flere ud på stierne. 

Det gør Bevæg dig for livet - Løb & gang

Vi vil gerne have fat i nye, der vil gå mere aktivt, men også nye motionsløbere. Vi vil samtidig også have fat i erfarne mennesker, der har interesse i at melde sig ind i en forening. Vi vil primært nå dem via løbe- og atletikklubber. Vi gennemfører overfor klubberne en række aktiviteter:

 • Træningskoncepter: løbeskoler, gå-hold, fortræningsforløb m.v.
 • Events: crossløb, oplevelsesløb, store internationale og nationale løb og mindre lokale løb
 • Uddannelse: klubtrænere, løbere, gå-værter, foreningsledere, løbsarrangører
 • Foreningsudvikling: foreningsudvikling i løbesko, kapacitetsopbygning - medlemsfremmende initiativer

Vi hjælper også klubberne med markedsføring, så de kan nå ud til potentielle motionsløbere og medlemmer.

Udenfor det etablerede klubmiljø arbejder vi med løbe- og gang-fællesskaber, hvor vores RUNNERS- og gå-vært-projekter er i højsædet. Via dem får vi sat Danmark i bevægelse – sammen med vores frivillige ambassadører. Hvis du vil læse mere om RUNNERS-projektet, kan du klikke her, og hvis du vil læse mere om gå-vært-projektet, kan du klikke her.

Bevæg dig for livet – Løb & gang er et resultat af Bevæg dig for livet-visionen mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-fonden og er herunder et samarbejde med Dansk Atletik Forbund

Klubber og foreninger

I fællesskab vil vi igangsætte initiativer, der kan udvikle klubberne og foreningerne – og tilføre endnu mere glæde blandt medlemmer og frivillige, der vil gå og løbe.

Bevæg dig for livet – Løb & gang hjælper foreninger og klubber ved at: 

 • udvikle og igangsætte nye træningstilbud til eksisterende eller nye målgrupper
 • markedsføre klubber og synliggøre løb i lokalområdet
 • uddanne frivillige ledere i klubber
 • udvikle og igangsætte nye aktiviteter for forskellige målgrupper
 • sætte fokus på det sociale liv i klubben
 • etablere samarbejde med andre klubber i nærområdet
 • skabe fokus på det gode træningsmiljø
 • hjælpe bestyrelsen med at optimere den daglige drift af klubben
 • etablere et velfungerende samarbejde med de lokale skoler
 • skabe et klubmiljø, hvor der bliver fokuseret på glæderne ved at løbe eller gå.