Om Bevæg dig for livet

600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025. Det er ét af målene for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerer tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018.

"Med Bevæg dig for livet lanceres en ambitiøs målsætning, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Visionen er til for at erindre alle, aktive som inaktive, om, at idræt og motion er sjovt. Det byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk og psykisk. Det er en opfordring til alle danskere om at udforske glæden ved at bruge sin fysik gennem idræt og motion."

H.K.H. Kronprinsen
(Fotograf: Lars Møller)

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

Historisk partnerskabsaftale

Nordea-fonden og TrygFonden bidrager i de første tre år hver med 10 millioner kroner årligt.

I samme periode bidrager DIF og DGI med tilsammen 80 millioner kroner. Der er dermed tale om den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

Fokusområder

Der er i øjeblikket fokus på en lang række visionsområder - både idrætter som badminton, cykling, floorball, håndboldfitness, løb, tennis, fodbold og fitness.

Der er også fokus på andre områder - nemlig idræt for seniorer, foreningsudvikling, kommunesamarbejde og folkeskolen.

Der vil løbende komme flere områder til visionen og den vil udvikle sig og blive større. På den måde vil vi øge muligheden for at dyrke idræt og motion i hele danmark. 

Positiv modtagelse

En undersøgelse, Wilke har foretaget for DIF og DGI, viser, at 95 procent af danskerne er positive over for visionen, og 82 procent af lederne i idrætsforeningerne vurderer, at visionen kan få flere danskere til at være idrætsaktive.

Jeg synes, det er meget positivt, at både befolkningen og idrætsforeningerne tror på, at visionen gør en forskel. Det er jo vores ambition at skabe en national bevægelse, hvor både idrætsforeninger, kommuner, ministerier og kommercielle idrætsudbydere bakker op.

Citat: Birgitte Nielsen - næstformand for DGI.

Birgitte deler formandsposten for DIF og DGI’s visionsgruppe med DIF's næstformand Preben Staun.

Læs om de forskellige fokusområder: