Tennis

Om Voksenintroduktion

Voksenintroduktion er et nøglefærdigt rekrutteringsværktøj, der henvender sig til voksne motionister, som et alsidigt og fleksibelt træningsforløb, der kan forene tennis med arbejds- og privatliv.

Den primære målgruppe er alle voksne i aldersgruppen 20-60 år. Men konceptet kan nemt tilpasses, så det også kan favne aldersgruppen 60+ eller andre afgrænsede målgrupper.

Alle deltagere tilbydes minimum seks timers holdtræning. I vælger selv hvor mange træningspas og uger, som forløbet strækker sig over. I bestemmer også omfanget af aktiviteter og tilbud under og efter forløbet. 

Voksenintroduktion - 5 tips til succes

  1. Lad kursisterne have mulighed for fri booking af baner under hele forløbet
  2. Lav en telefonliste, så de let kan kontakte og spille med hinanden
  3. Arranger gerne socialt samvær efter træningen med forplejning
  4. Udbyd efter forløbet et lignende træningstilbud el. mulighed for Drop-In
  5. Tilbyd god rabat på indmeldelse og kontingent, så flest muligt fortsætter

Et gennemprøvet koncept

Voksenintroduktion har kørt siden 2011 og er blevet forankret med fin succes i ca. 100 klubber.
I fællesskab arbejder vi på, at vi i de kommende år bliver endnu flere klubber, som deltager og hermed sikrer medlemstilgang til tennissporten.

DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund udbyder Voksenintroduktion i fællesskab, hvor alle klubber frit kan registrere sigbestille materiale og afholde forløb året rundt alt efter eget ønske og behov.