Tennis

Skal jeres klub være en vækstklub

Stå stærkere med en vækstaftale - et skræddersyet forløb i et tæt samarbejde med konsulenterne fra 'Bevæg dig for livet - Tennis'.

En vækstaftale indebærer, at Bevæg dig for Livet Tennis bidrager aktivt til udviklingen af din klub med professionel rådgivning og sparring, tidssvarende koncepter, events, markedsføring og økonomisk støtte.

Til gengæld er din klub forpligtet til at implementere vores koncepter – og proaktivt arbejde for at nå de fastsatte mål. 

Vækstaftalen giver mulighed for at vælge en kombination af Tennissportens Dag og henholdsvis FamilietennisVoksenintro samt TennisAktiv 60+

Sådan gør vi:

Vores samarbejde bliver skudt i gang med et opstartsmøde. På mødet sætter vi i fællesskab fokus på, hvilke af vores koncepter der matcher netop din klubs behov og sammensætter den rette kombination.

Vi sætter mål – og laver en plan! På mødet opstiller vi desuden vækstmål for de kommende tre år og udarbejder en handlingsplan med konkrete aktiviteter, ansvarsfordeling og markedsføringstiltag. Kvaliteten af træningen i klubben, tilskudsmuligheder, og hvordan man bedst tager imod nye medlemmer er også blandt emnerne på dagsordenen. 

Implementering og opfølgning 

Opstartsmødet og de beslutninger, der bliver truffet her, danner grundlag for den endelige vækstaftale og ikke mindst for den efterfølgende implementering af koncepter og tiltag i klubben. Hvert år de følgende to år afholder vi evalueringsmøder, hvor vi følger op på målsætningerne og planlægger den kommende sæson.

Læs mere om vækstaftaler. Eller tag fat i din nærmeste konsulent, så hjælper vi dig og klubben videre!  

Brænder du også for udviklingen af dansk tennis, så vær med i vores fælles Facebook-gruppe "Vi Er Tennis"

Måske er du også interesseret i