Tennis

Om Tennisintro 60+

Tennisintro 60+ er et rekrutteringsværktøj, der primært henvender sig til motionister over 60 år, som et hyggeligt træningsforløb, der forener tennis med det sociale

Tennisintro 60+ i praksis

Klubben tilbyder nye seniormedlemmer min. 6 timers introduktionstræning efter Play & Stay-principperne. Anvendelsen af de langsomme og mere skånsomme softbolde gør det nemmere for målgruppen, at få succes med tennisspillet lige fra første træning. Klubben bestemmer selv hvor mange træningspas og uger introforløbet strækker sig over, og klubben tilbyder forløbet til en pris, hvor alle kan være med. Det er helt op til kursisterne selv, om de vil melde sig ind efterfølgende.

Ny ketsjer til deltagerne

Som en del af Tennisintro 60+ stiller klubben alle kursister en ny og velegnet låneketsjer til rådighed under forløbet. Vælger kursisten at melde sig ind i klubben, skal kursisten - som en gulerod - modtage ketsjeren uden ekstra betaling.

Tennistilbud skal tilbydes

Efter endt forløb tilbydes kursisterne en mulighed for at fortsætte med en form for organiseret tennisspil i klubben.
Det kan f.eks. være i form af Drop-In, fast ugentlig træning, fastbookede baner med en tovholder/holdkaptajn for det pågældende hold e.l. Fastholdelseselementer og det sociale bør være helt i højsædet, så flest muligt fortsætter.

Hvordan sikrer I som klub den bedste oplevelse?

  • Lad kursisterne have mulighed for fri booking af baner under hele forløbet
  • Lav en telefonliste, så de let kan kontakte og spille med hinanden undervejs
  • Arranger socialt samvær før/efter træningen med forplejning

  • Tilbyd god rabat på indmeldelse og kontingent, så flest muligt fortsætter
  • Træningen kan f.eks. være om formiddagen fra kl. 10-12 el. efter frokost fra kl. 12-14
  • Nye medlemmer i gruppen kan have stor gavn af mere erfarne ’mentorer’