Tennis

Fastholdelse af voksne motionister

Bliv inspireret til at modtage og holde på voksne tennismotionister på en god måde.

Med Bevæg dig for livet - Tennis har DTF og DGI Tennis en fælles vision om, at få flere voksne motionister til at spille tennis. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at vi sikrer en tilstrømning af nye medlemmer og samtidig sørger for gode tilbud til de nye såvel som nuværende medlemmer.

For at understøtte dette, er der blevet udarbejdet et idékatalog om integration og fastholdelse af voksne motionister i tennisklubben. Her er det tanken, at både formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere og ildsjæle kan blive inspireret af teorier, anbefalinger og best cases, der er præsenteret i kataloget.

KLIK HER FOR AT HENTE IDÈKATALOGET I PDF-FORMAT

De overordnede temaer er i kataloget er:

  • Medlemstyper og demografi
  • Den gode modtagelse
  • Tennisaktiviteter hele året rundt
  • Klubmiljø
  • Sociale arrangementer
  • Og øvrige smarte værktøjer til fastholdelse
”Klubberne er forskellige, så det er naturligvis ikke realistisk, at alle tiltag iværksættes i hver enkelt klub, og nogle tiltag er måske allerede implementeret. Men vi håber generelt, at kataloget kan gøre det lettere og sjovere at blive inspireret til fastholdelsesindsatsen.”

Lorenz Sønderby, visionsprojektleder i Bevæg dig for livet - Tennis.

Indholdet i idékataloget er blandt andet indsamlet via kilder fra DGI, DIF, DTF og IDAN, og der skal i den forbindelse lyde en tak til FED Cup-spiller Maria Jespersen fra Gentofte Tennisklub, der som en del af sit idrætsstudie, har været behjælpelig med indsamling og transkribering af indholdet i kataloget.