Svømning

Partnerskab om vækst - Ansøgning

I Bevæg dig for livet – svømning ser vi vækst som mange ting. Det kan være vækst af nye aktiviteter, vækst af bassintimer eller vækst af resurser til jeres breddearbejde. Det er jer som forening, der bestemmer, hvor I gerne vil vækste – og mulighederne er mange.

Med en partnerskabsaftale om vækst med Bevæg dig for livet – Svømning samler vi de kompetencer, som Dansk Svømmeunion og DGI tilsammen råder over. Det giver jeres klub adgang til de resurser og den gennemslagskraft der skal til, for at understøtte innovation og skabe vækst i din forening.

Ansøgningsfristen er 1. november 2019 og 1. maj 2020.

Ansøgning

Oplysninger om ansøger/klubben

Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab, motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion. Det starter med dig - og involverer hele Danmark.

Motiveret ansøgning

Bevæg dig for livet – Svømning vil gerne invitere til ny bevægelse, nye fællesskaber og nye aktiviteter i din svømmeklub eller ved dit lokale ”vandhul”, havnebad eller strand. Vi vil sammen med jer afprøve jeres drømme om nye idéer og væksttiltag, der kan bevæge endnu flere i jeres svømmeklub.

Hvilket område vil I gerne udvikle? Hvilket potentiale ser I?
Hvem skaber tiltaget værdi for? Hvem vil I gerne tiltrække som medlemmer?
Hvad får målgruppen ud af tiltaget? Hvilket behov eller problem løser I med tiltaget?
Hvordan bliver tiltaget markedsført? Hvilken historie kan formidle værdien for målgruppen?
Hvad er relationen mellem målgruppen og klubben? Hvilke relationer foretrækker målgruppen?
Hvilke resurser er uundværlige aktiver for tiltaget? Hvilke resurser skal udvikles/findes?
Hvilke udfordringer ser I som de største barrierer for at lykkes? Hvordan vil I håndtere udfordringerne?
Hvilke aktiviteter er centrale for målgruppen? Hvilke aktiviteter er grundlaget for tiltaget?
Er der samarbejdspartnere, der er centrale for at kunne levere værdi til målgruppen?
Hvad er de vigtigste omkostninger ved tiltaget? Er der omkostninger, der er nødvendige?
Har du andre oplysninger, som du ønsker at oplyse om projektet, kan du skrive dem her.

Vi behandler dine persondata i henhold til Bevæg dig for livets privatlivspolitik.