Svømning

Søg midler til Crawlfit aktiviteter

Svømmeklubber med en Crawlfit tavle i svømmehallen, har nu mulighed for at søge Crawlfit puljen. Puljen har til formål at skabe aktivitet omkring tavlen.

Mange mennesker nyder at komme i vandet, men det kan være svært, at lære noget nyt. Crawlfit skal inspirere voksne til at lære crawl - både på egen hånd og i jeres klub. Derfor har I nu mulighed for at søge midler til aktiviteter, der kan skabe opmærksomhed om mulighederne for at lære at svømme crawl hos jer.

Der kan søges op til 10.000,- til netop det I mener kan skabe værdi hos jer. Det kunne fx være:

  • Løn til en instruktør, der står på kanten i offentligt åbningstid og tilbyde fri undervisning med udgangspunkt i Crawlfit tavlen, for på den måde at give en oplevelse af, hvad det vil sige at få undervisning i klubben
  • Opstart og markedsføring af et nyt Crawlfit hold i klubben
  • Åbent hus-arrangement, der sætter fokus på klubbens tilbud og mulighederne for at anvende Crawlfit tavlen som et supplement
  • Sociale arrangementer der kan tiltrække flere til eksisterende Crawlfit/crawl hold

Aktiviteter, der ansøges om midler til, skal være påbegyndt senest 31. december 2021 og afsluttet ultimo juni 2022. Midler vil blive tildelt løbende efter vurdering af den enkelte ansøgning.

Krav til modtager

Ved modtagelsen af tavlen forpligtede klubben sig til nedenstående. Vi håber at puljen kan være med til understøtte indsatsen og skabe et frugtbart samarbejde om Crawlfit tavlen:

  • Klubben/svømmehallen forpligter sig til at benytte Crawlfit træningsprogrammerne på eksisterende eller nyopstartede hold for voksne motionister (18+ år) og/eller at klubben og svømmehallen indleder et samarbejde omkring træningsvejledning for voksne motionister i offentlig åbningstid med udgangspunkt i Crawlfit programmerne (fx 1-2 gange om ugen over en længere periode)
  • Crawlfit tavlen skal være tilgængelig for brugere uden for klubbens normale undervisning og i offentlig åbningstid
  • Klubben/svømmehallen forpligter sig til at deltage i Swim Week 1-2 gange om året, som er et åbent hus tilbud, hvor klubben/svømmehallen har mulighed for at rekruttere flere medlemmer/gæster. Læs mere her om Swim Week.

Udfyld ansøgningsformularen her med en beskrivelse og et kort budget-overblik.

Ved tildeling af midler forpligter klubben sig på at anvende dem som ansøgt, samt synliggøre på sociale og/eller lokale medier, at indsatsen er muliggjort med støtte fra Bevæg dig for livet - Svømning og Nordea-fonden gennem brug af tags, #hashtags og links

En vurdering af indsatsen vil følge, herunder er det et krav, at I kan opgøre, hvor mange udøvere i har haft kontakt med (antal deltagere).