Svømning

Etablerende samarbejdsaftale

Den etablerende samarbejdsaftale er tiltænkt klubber, der tidligere prøvet kræfter med åbent vand svømning, og som har erfaring med etablerede træningsforløb.

Det kan også være, at I i jeres klub sidste sæson modtog start-up hjælp fra Bevæg dig for livet – Svømning, og at I på den baggrund ønsker at udbygge jeres åbent vand-tilbud i klubben og åbne mere op for nye medlemmer og mindre events.

Selv om I har erfaring med åbent vand, så ved vi, at der mange steder er behov for at låne udstyr og få struktureret hjælp til at sætte fokus på sikkerheden og blive skarpere på markedsføring og kommunikation af jeres tilbud.

Indhold i Etablerings-aftalen

Her kan I se, hvad indholdet i vores etablerende samarbejdsaftale typisk består af, men bemærk at indholdet justeres til netop jeres ønsker og behov:

Uddannelse

 • 1 gratis plads på åbent vand instruktøruddannelsen
 • Gratis adgang til åbent vand-webinarer

Hjælp til sikkerhedsøvelser

 • ’Red din makker’ prøve til alle deltagere på åbent vand-aktiviteter

Events

 • Klubben kan får mængderabat på deltagelse i alle Bevæg dig for livet – Svømnings åbent vand-events
 • Klubben modtager rådgivning og hjælp til afholdelse af egne mindre events

Markedsføring og kommunikation

 • Klubben får hjælp til rekruttering af deltagere til åbent vand-aktiviteter samt generel vejledning til at rekruttere nye medlemmer til klubben

Udstyr

 • X antal Bevæg dig for Livet – Svømning badehætter til udlevering til åbent vand-medlemmerne i klubben
 • Desuden forventes tidligere udleveret udstyr benyttet

Viden

 • Klubben får adgang til åbent vand netværk til erfaringsudveksling og videndeling, samt hjælp fra netværk af SWIMMERS ambassadører

Krav til klubben:

 • Klubben deltager med minimum 1 instruktør på åbent vand-instruktør uddannelsen
 • Klubben tillader gratis prøvetræninger for deltagere, som ikke på forhånd er medlem af klubben
 • Klubben tilbyder svømmetræning til åbent vand-målgruppen i løbet af efteråret/vinteren
 • Klubben deltager i Open Water Week med minimum et event
 • Klubben arrangerer min. et NaTour Event/svømmesafari som er åbent for andre end klubbens medlemmer
 • Klubben afholder ’Red din makker’ prøve for alle medlemmer som deltager i åbent vand-aktiviteter i samarbejde med Bevæg dig for livet - Svømning
 • Klubben indvilliger i at kommunikere deres træningstilbud via Bevæg dig for Livet – Svømnings kommunikationskanaler (Sociale medier og website)
 • Klubben beholder SUP board og havtasker men tilbageleverer våddragter efter samarbejdsperiodens udløb medmindre andet aftales