Springsikker

Springsikker Trampet Basis

Springsikker Trampet Basis er en del af Springsikker Basis og bruges på seminarier og universiteter i forbindelse med idrætslæreruddannelsen.

Deltagelse i Springsikker Trampet Basis kræver, at kursisten i forvejen har bestået en linjefagsuddannelse i idræt fra læreruddannelse eller tilsvarende. Har man ikke det kan vi tilbyde uddannelsen Springsikker Basis, som også omfatter spring på måtte.

Alle springene i uddannelsen finder du i bunden af siden her.

Om uddannelsen

Teoretisk koncentrerer uddannelsen sig om metodik og progression, redskaber og springsopstillinger, biomekaniske begreber, fejlretning og sikkerhed i springmiljøet.

Praktisk kommer uddannelsen omkring modtagning, metodik og fejlretning i spring i trampet (opspring med tilløb og forskellige variationer), salto til højt underlag uden tilløb og overslag med tilløb.

Teori og praksis

  • Der lægges vægt på at du er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
  • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis gennem gode eksempler, opgaveløsning og refleksion.

Certificering

  • Multiple choice prøve (konkrete spørgsmål til læst teori)
  • Metodikprøve (instruktørens planlægning af træning – metodiske overvejelser)
  • Praktisk prøve (fokus på modtagning)


Du kan forvente at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed og modtagning samt metodik og opbygning af spring. Den sidste 1/3 er teori.

Uddannelsen varer 7 timer.

Om eksamen

Der vil være teoretiske prøver i pensum (multiple choice og metodik) og praktisk prøve i relevante modtagningsformer.

For at få en certificering skal du bestå følgende prøver:

Teoriprøve

Prøven er en individuel prøve i form af en multiple choice prøve.

Multiple choice prøven tager sit udgangspunkt i teorimaterialet. Det vil sige, at alle svar er at finde i teorimaterialet og det er derfor en fordel, hvis man har læst det grundigt.

Metodikprøve

Prøven er todelt og består af:

  1. Gruppearbejde som foregår sammen med den praktiske del. I skal i grupper lave de en metodikanalyse af de spring, vi arbejder med.
  2. 120 minutter. Nye grupper laves og der skal forberedes en præsentation af metodik i henhold til trukket spring. Ca. 30 minutter.Præsentation af metodikoplæg 1½ time, ca. 15minutter pr. gruppe.

Praktisk prøve

I den praktiske prøve skal du tage imod alle spring. Du skal tage imod fra begge sider.  

Hop og stop

Hop og stop