Springsikker

Springsikker - Trampet 2

Uddannelsen er for instruktører af junior-, ynglinge- og seniorhold, som arbejder med dobbeltroterende spring.

Du skal være fyldt 18 år på uddannelsestidspunktet. Vi anbefaler, at du har gennemført Springsikker - Måtte & Trampet 1, og at du kun gennemfører ét niveau pr. år.

Uddannelsen er for dig, som arbejder med junior-, ynglinge- og seniorhold, hvor der i trampetten arbejdes med dobbeltroterende spring, både med og uden pegasus (eller andet afviklingsredskab).

Det er en forudsætning, at du er komfortabel i din modtagning af niveau 1 spring. Eksempelvis salto, salto med skruekraftspring salto, rondat flik, og overslag, der er udgangspunkt til den videre modtagning på niveau 2.

Alle springene i uddannelsen kan du se i bunden af siden her.

Om uddannelsen

Du kan forvente, at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed, modtagningsteknik og teori. 1/3 er metodik i forhold til det springtekniske.

Teori og praksis

 • Vi lægger vægt på at du er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
 • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis. Det vil sige teori i praksis. Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion.

Certificering

 • Multiple choice prøve (konkrete spørgsmål til læst teori)
 • Metodikprøve (caseopgave med instruktørens metodiske overvejelser)
 • Praktisk prøve (bedømmelse af de praktiske færdigheder omkring modtagning)

Udbytte

Springsikker - Trampet 2 giver dig fire vigtige fordele til springtræningen hjemme i foreningen:

 1. En forbedret sikker og forsvarlig modtagning af springkombinationer med skruer og dobbeltrotationer.
 2. Et grundlæggende indblik i hensigtsmæssig sæsonplanlægning.
 3. En mere nuanceret tilgang til din undervisning med flere værktøjer inden for såvel teori, metodik og praktisk kunnen.
 4. Et bredere teoretisk overblik over de biomekaniske mekanismer, der har indflydelse på kravende til gymnastens tekniske og fysiske krav og en stor forståelse for, hvordan saltorotation og skruerotation skabes, samt de belastninger gymnasten udsættes for under trampetspring.

Springsikker Trampet 2 ligger på parallelt niveau med Springsikker - Måtte 2.

Om eksamen

For at blive certificeret skal du bestå følgende tre prøver.

Teoriprøve

Prøven er en individuel multiple choise prøve med 45 spørgsmål uden hjælpemidler.

Multiple choice prøven tager udgangspunkt i det læste teorimateriale, hvorfor det er vigtigt, at du har læst og forstået det forud for kursets start.

Metodikprøve

Prøven er baseret på et udvalgt spring og består af to dele:

 1. Individuel skriveopgave: Du laver en metodisk analyse af et af de spring, der arbejdes med. I denne del af metodikprøven er der ingen hjælpemidler til rådighed. Som forarbejde til skriveopgaven er afsat 15 min. til at snakke sammen om springet i grupper. Under forarbejdet er hjælpemidler tilladt.
 2. Gruppebaseret caseopgave: Med udgangspunkt i en gymnast, der udfører et udvalgt spring, skal du lave en teknisk analyse af springet, samt en analyse af gymnastens forudsætninger for videre progression. Samtidig skal der fremvises øvelser og teknikstationer, der er målrettet gymnasten. Præsentation af metodikoplæg ca. 15 minutter pr. gruppe.

Praktisk prøve

I den praktiske prøve skal du vise en modtagning af alle de gennemgåede spring. Du skal tage imod fra begge sider, men kun den bedste side vil blive bedømt.

 

Se alle springene i uddannelsen

Strakt salto med skrue (2, 2½)

Strakt salto med skrue (2, 2½)

Dobbelt salto (lukket, hofte)

Dobbelt salto (lukket, hofte)

Half out (lukket, hofte, strakt)

Half out (lukket, hofte, strakt)

Half in

Half in

Tsukahara (lukket, hofte, strakt)

Tsukahara (lukket, hofte, strakt)

Overslag half out

Overslag half out