Springsikker

Springsikker - Måtte & Trampet 1

Uddannelsen er for instruktører, hjælpeinstruktører eller trænere, der har erfaring med undervisning af let øvede gymnaster, hvor størstedelen arbejder med enkeltroterende spring og sammensatte spring på måttebanen.

Du skal være fyldt 15 år på uddannelsestidspunktet. Vi anbefaler at du har bestået Springsikker - Basis inden du tager Springsikker – Måtte og Trampet 1, og vi forventer at du har erfaring med modtagning af enkeltstående spring svarende til Springsikker – Basis.

Uddannelsen er for dig, der har erfaring med undervisning af let øvede gymnaster på mikro-, junior- og/eller seniorniveau, hvor størstedelen af gymnasterne arbejder med enkeltroterende spring (med/uden skrue) i trampet og sammensatte spring på måttebanen. Eksempelvis rondat-flikflak eller kraftspring-salto.

Alle springene i uddannelsen kan du se i bunden af siden her.

Om uddannelsen

Du kan forvente at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed og modtagning og 1/3 teori og metodik i forbindelse med opbygning af spring. Begge dele afsluttes med en teoriprøver, son du skal bestå.

Teori og praksis

  • Vi lægger vægt på at du er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
  • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis. Det vil sige teori i praksis. Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion.

Certificering

  • Multiple choice prøve (konkrete spørgsmål til læst teori)
  • Metodikprøve (instruktørens planlægning af træning – metodiske overvejelser)
  • Praktisk prøve (fokus på modtagning)  

Udbytte

Springsikker - Måtte & Trampet 1 giver dig tre vigtige fordele til springtræningen hjemme i foreningen:

  1. Kendskab til og erfaring med modtagningsformer indenfor de konkrete spring kurset omhandler.
  2. Redskaber til at arbejde forsvarligt med springindlæring og modtagning af gymnaster, der arbejder med enkeltroterende spring (med/uden skrue) i trampet og sammensatte spring på måttebanen.
  3. Teoretisk indsigt i biomekanik, sikkerhed, kropsbasis og grundlæggende bevægelseselementer samt fysiske forudsætninger og træningsformer.

Næste skridt i Springsikker-uddannelsesforløbet er Springsikker – Måtte 2 og Springsikker – Trampet 2. For at kunne tage de næste uddannelse kræver vi at du har opnået stor erfaring med den teori og de modtagningsformer, der er introduceret på Springsikker – Måtte og Trampet 1. 

Om eksamen

For at blive certificeret skal du bestå følgende tre prøver.

Teoriprøve

Prøven er en individuel prøve i form af en multiple choice prøve på 64 spørgsmål.

Multiple choice prøven tager sit udgangspunkt i teorimaterialet, det vil sige at alle svar er at finde i teorimaterialet og det er derfor en fordel, hvis man har læst det grundigt.

Metodikprøve:

Prøven er todelt og består af:

  1. Gruppearbejde som foregår sideløbende med den praktiske del. I skal i grupper lave en metodikanalyse af de spring der arbejdes med på kurset.
  2. 120 minutter. Nye grupper laves og der skal forberedes en præsentation af metodik i henhold til trukket spring. Ca. 30 minutter. Præsentation af metodikoplæg 1½ time, ca. 15 minutter pr. gruppe.

Praktisk prøve:

I den praktiske prøve skal du tage imod alle spring, der indgår på kurset. Du skal tage imod fra begge sider.

 

Se alle springene i uddannelsen

Forlæns salto (lukket, hofte, strakt)

Forlæns salto (lukket, hofte, strakt)

Salto med skrue (½, 1/1, 1½)

Salto med skrue (½, 1/1, 1½)

Overslag

Overslag

Rondat overslag

Rondat overslag

Kraftspring

Kraftspring

Forlæns salto mølle

Forlæns salto mølle

Kraftspring salto (lukket, hofte, strakt)

Kraftspring salto (lukket, hofte, strakt)

Rondat (araber)

Rondat (araber)

Flik flak

Flik flak

Baglæns salto

Baglæns salto

Rondat flik flak

Rondat flik flak

Rondat flik salto (lukket, hofte, strakt)

Rondat flik salto (lukket, hofte, strakt)

Whip back

Whip back