Springsikker

Springsikker - Basis

Uddannelsen er for instruktører og hjælpeinstruktører, som arbejder med børne- eller juniorhold, hvor størstedelen af gymnasterne arbejder med enkeltstående spring.

Du skal være fyldt 14 år på uddannelsestidspunktet, men derudover kræver vi som udgangspunkt ikke nogen forudsætninger for at deltage på Springsikker Basis. Lidt erfaring som instruktør eller gymnast er dog altid en fordel.

De enkeltstående spring i uddannelsen vil blandt andet sige mølle, håndstand og salto.

Alle springene i uddannelsen finder du i bunden af siden her.

Om uddannelsen

Du kan forvente at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed og modtagning samt metodik og opbygning af spring. Den sidste 1/3 er teori.

Teori og praksis

  • Der lægges vægt på at du er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
  • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis. Det vil sige teori i praksis. Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion.

Certificering

  • Multiple choice prøve (konkrete spørgsmål til læst teori)
  • Metodikprøve (instruktørens planlægning af træning – metodiske overvejelser)
  • Praktisk prøve (fokus på modtagning)

Udbytte

Springsikker - Basis giver dig tre vigtige værktøjer, som du kan bruge hjemme i foreningen: 

  • Grundlæggende viden om biomekanikken i spring (de fysiske kræfter, som er relevante i forhold til springgymnastik).
  • Modtagerfærdigheder, så spring og modtagning kan foregå på en sikker og forsvarlig måde.
  • Metodisk viden til at kunne planlægge og afvikle en springtræning, hvor der arbejdes med grundlæggende spring.

Springsikker – Basis ligger desuden op til Springsikker – Måtte og Trampet 1, hvor vi arbejder med mange af de samme spring, men hvor springene indgår i en kombination, eksempelvis salto-mølle. Springsikker – Måtte og Trampet 1 giver desuden en mere grundig indføring i biomekanikken og metodikken i forhold til springgymnastik.

Om eksamen

For at få en certificering skal du bestå følgende prøver:

Teoriprøve

Prøven er en individuel prøve i form af en multiple choice prøve på 37 spørgsmål.

Multiple choice prøven tager sit udgangspunkt i teorimaterialet. Det vil sige, at alle svar er at finde i teorimaterialet og det er derfor en fordel, hvis man har læst det grundigt.

Metodikprøve

Prøven er todelt og består af:

  1. Gruppearbejde som foregår sammen med den praktiske del. I skal i grupper lave de en metodikanalyse af de spring, vi arbejder med.
  2. 120 minutter. Nye grupper laves og der skal forberedes en præsentation af metodik i henhold til trukket spring. Ca. 30 minutter.Præsentation af metodikoplæg 1½ time, ca. 15minutter pr. gruppe.

Praktisk prøve

I den praktiske prøve skal du tage imod alle spring. Du skal tage imod fra begge sider.  

Se alle springene i Basisuddannelsen:

Hop og stop

Hop og stop

Ball (salto til ryg til stå)

Ball (salto til ryg til stå)

Opspring ½ , 1/1 skrue

Opspring ½ , 1/1 skrue

Opspring samle knæ

Opspring samle knæ

Salto til højt underlag

Salto til højt underlag

Hovedstand

Hovedstand

Håndstand

Håndstand

Rulle forlæns - Udførelse

Rulle forlæns - Udførelse

Rulle baglæns

Rulle baglæns

Håndstand rulle

Håndstand rulle

Bukspring

Bukspring

Tigerspring

Tigerspring

Tyvspring

Tyvspring

Overslag

Overslag

Hovedspring

Hovedspring