Springsikker

Overslag

Teknikstudie

Teknikstudie

Primærfejl – fejlretning

Primærfejl – fejlretning

Risikomomenter

Risikomomenter

Modtagning

Modtagning

Metodik

Metodik

Variationer

Variationer

Teknikstudie

Faseopdeling: 7 faser:

  1. Tilløb:
  2. Indspring:
  3. Afsæt: Kraftigt afsæt, hvor der i starten af afsættet gerne må være stemstilling, mens kroppens position ud af afsætsredskabet skal være lodret eller lettere foroverlænet – afhængig af niveau, afsætsredskab og springredskab (plint, plest, springbord). Armene peger fremad gennem hele afsættet eller der benyttes et lille armtræk.
  4. Første svævefase: Fra afsættet søges frem mod redskabet til håndisætning hurtigst muligt. Kroppen skal være helt strakt og armene skal være i forlængelse af kroppen.
  5. Håndisætning/afvikling: Kroppens position skal helt strakt – evt i spændt svaj og afhængig af redskabstyper være i 45-70 graders vinkel, når hænderne sættes i redskabet. Der udføres nu en kraftig skulderafvikling, som skal foretages inden kroppen når lodret position.
  6. Anden Svævefase: Kroppen svæver i spændt svaj fra afviklingen i håndstandspositionen til landing på benene. Armene skal være i forlængelse af kroppen.
  7. Landing

Keypoints: Hvis kroppen ikke er helt strakt i slutningen af afsættet er det vigtigt at kroppen strækkes hurtigst muligt.

Forudsætninger

Teknik: Skal beherske et kraftigt afsæt og håndstand.

Styrke/flexibilitet: Skal kunne bære egen kropsvægt på armene.

Biomekaniske aspekter: Ved et strakt overslag skal der energien i tilløbet omdannes både til højde og en relativ stor rotationsmængde. Det kræver, at kroppen ændrer position/vinkel i under afsættet, så det starter med stemstilling og slutter i lodret eller let foroverlænet. Man kan sige at første del af afsættet løfter kroppen, mens sidste del skaber rotationen.

Primærfejl – fejlretning

Manglende stemstilling i starten af afsættet medfører at kroppen ikke løftes tilstrækkelig til at skulderafviklingen kan foregå med armene i forlængelse af kroppen. Kroppen vil enten være bøjet i hoften og/eller armene vil være bøjede.
- Afsætstræning til håndstandsfald på højt underlag.

Risikomomenter

Kun de risikomomenter, der er relateret til afsæt og landing

Modtagning

Stå bagved redskabet. Nærmeste hånd midt på ryggen så snart du kan og fjerneste hånd på maven. Dette skaber løft og lidt rotation i anden svævefase (hånden på ryggen) eller bremser rotationen efter landing (hånden på maven). Der kan placeres en modtager mellem afsætsredskab og plint til at hjælpe gymnastens op i håndstanden. Nærmeste hånd placeres på knæet og fjerneste øverst på låret ved hoften.

Metodik

Lad gymnasten træne mange håndstande, gerne til landing på ryggen i et hævet landingsflade. Lad gymnasten lave håndstanden med det armtræk, som skal bruges til overslaget.
 
Når gymnasten har fornemmelsen af armtræk og kroppens bane, kan samme øvelse gentages stående på redskabet, igen gerne til landing på ryggen i en høj landingsflade. Efterhånden som gymnasten opnår sikkerhed, kan landingsfladen sænkes, så gymnasten vænner sig til landingen.
 
Til sidst klargøres det færdige spring. Gymnasten arbejder nu med tilløb, men igen til landing på ryggen i høj landingsflade. Landingen bør foregå fladt på ryggen, med armene over hovedet.
 
Landingsfladen sænkes og gymnasten får indøvet landingsfasen med modtagning.

Transfer effekt

Positiv transfereffekt til kraftspring, flyvespring og mølleoverslag

Variationer

Hoftebøjet overslag: Hoften er bøjet i første svævefase, men kippes ud til strakt position samtidig med skulderafviklingen.
Overslag med 1 skrue: EFTER afvikling føres armen modsat skruesiden ned til skruesidens hofte. Armen løftes kort for landing.