Springsikker

Mølle

Teknikstudie

Teknikstudie

Primærfejl – fejlretning

Primærfejl – fejlretning

Risikomomenter

Risikomomenter

Modtagning

Modtagning

Metodik

Metodik

Variationer

Variationer

Teknikstudie

Faseopdeling: 3-5 faser:

 1. Evt. tilløb
 2. Evt. forhop
 3. Opgang/håndisætning: Opgang foregår som til håndstand – dog med lidt kraftigere opsving og afsæt. Når kroppen er i vandret lige inden håndisætning roteres kroppen minimum 90 (udadrotation i hofteleddet) og hænderne sættes i underlaget én hånd ad gangen på en langsgående linje foran afsætsbenet. Hænderne skal placeres så fingrene på begge hænder (som minimum) peger på tværs af springretningen. Den fjerneste arm kan evt. indadroteres, så fingrene peger mod afsætsbenet. Kort før håndisætning startes et kraftigt, som først er færdigt efter håndisætningen. Svingbenet skal før kropsrotationen være i forlængelse af kroppen, hvorefter føres udad (abduceres), så benene spredes.
 4. Håndstandfase: Kort efter håndisætning, spredes benene og holdes i denne position mens vægten skifter over på den fjerneste arm. Vigtigt at armene er i forlængelse af kroppen, så hovedet må kun bøjes let bagover. Hvis springet foretages med tilløb og forhop, kan der i starten af  håndstandfasen udføres en skulderafvikling, som løfter kroppen i slutningen af håndstandsfasen.
 5. Nedgang: I slutningen af standfasen, bøjes hoften på svingbenet og dette roteres så tæerne peger mod hænderne. Svingbenets sættes i underlaget efterfulgt af afsætsbenet, som samtidig virker som løftestang på kroppen, som rejses til lodret med armene i vejret. Nedgangen kan foregå enten, så kroppen står med siden til løberetningen eller så front er vendt imod løberetningen. Det første er velegnet til at arbejde videre mod mølle chaché mølle/kraft m.m. Det sidste kan anbefales i arbejdet mod indlæring af rondat.

Keypoints: Afsætsbenet skal langt frem i opgangsfasen.
Hænderne skal sættes på linje foran afsætsbenet/armene skal være i lige forlængelse af kroppen
Kroppen skal drejes sent men aktivt.

Forudsætninger

Teknik: Håndstand skal beherskes
 
Styrke/flexibilitet: Kropsvægten skal kunne bæres på armene

Primærfejl – fejlretning

 1. Opgang med siden til springretningen (giver dårlig betingelser for svingben).
   - Træn opgang med modtagning, hvor springet stoppes i håndstandsfasen
 2. Hænderne sættes ikke på linje foran afsætsbenet, men ud til siden
  Gymnasten fører enten hele kroppen ud til siden eller afsætsbenet krydses ind foran kroppen, så kroppen falder til modsatte side. Ses ofte, hvis gymnasten ikke mestrer håndstanden endnu. Træn håndstand og ellers benyt linjer tegnet på måtten eller opgang på plintkasser til at fokusere gymnasten på den lige opgang i møllen.
 3. Kroppen kommer ikke op i lodret eller langt nok rundt. - Kan bl.a. skyldes faktorerne nævnt i pkt. b.
   - Kroppens drejes ikke aktivt nok i nedgangen. Dette kan skyldes at svingbenet ikke er trukket med op i nedgangen, så kroppen er krum fra tå til hånd i stedet for lige. fejlret vha. pkt. a.

Risikomomenter

Der er ingen systematiske risikomomenter udover diverse overbelastninger ved fald i indllæringsfasen.
Usmidige gymnaster vil kunne overbelaste hasemuskulaturen i opgangsfasen.

Modtagning

Stå med siden til gymnasten ca. ud for hvor hænderne sættes i underlaget. Stå på gymnastens rygside og tag fat om begge hofter i slutningen af opgangsfasen og hjælp gymnasten gennem håndstandsfasen i lodret position.

Metodik

Der findes mange indlæringsøvelser til mølle – Her nævnes et udsnit:
 - Håndstand med benskift
 - ”Små” møller over stålplinte/bænke, hvor vægt på armene og opsvinget tilvænnes (især børn)
 - Mølle udført på en buet opstregning i gulvet med modtagning (skaber tryghed mod at vælte mod rygsiden).
 - Langsom opgang til håndstandfasen med modtagning
 - Mølle på skrå underlag
 - Mølle med opgang på plintkasse og nedgang på måtte

Transfer effekt

Der er positiv transfer effekt til fx kraftspring, da springets dynamik og indhold minder om kraftsspringets.

Variationer

- Mølle med sidelæns landing
- Mølle med landing med front vendt imod løberetningen
- Mølle med 1 hånd på gulvet (typisk nærmeste hånd)
- Mølle til modsatte side