Springsikker

Bukspring

Teknikstudie

Teknikstudie

Forudsætninger

Forudsætninger

Primærfejl – fejlretning

Primærfejl – fejlretning

Risikomomenter

Risikomomenter

Modtagning

Modtagning

Metodik

Metodik

Transfer effekt

Transfer effekt

Variationer

Variationer

Teknikstudie

Faseopdeling 7 faser

 1. Tilløb: Ikke for hurtigt. Kan udføres uden tilløb
 2. Indspring: Ikke for langt
 3. Afsæt: Det relativt korte indspring skal sikre en lodret eller endda foroverfældet afsætsposition – afhængig af bukkens højde. Armene rækkes fremad med redskabet.
 4. Første svævefase: I denne meget korte fase søges frem med hænderne på redskabet bagerste del. I denne fase kan en benspredning påbegyndes. Knæene er strakte indtil landing. (Denne fase kan udelades)
 5. Håndisætning/afvikling: Hænderne sættes på bageste del af redskabet og armene holdes strakte og spændte. Benene spredes og der bøjes lidt i hoften. Samtidig afvikles der kraftigt på bukken ved kraftigt at sænke skuldrene og strække håndleddene. Afviklingen på redskabet skal være ca. lodret nedad, så overkroppen løftes opad og derved kommer fri af bukken.
 6. Anden svævefase: I denne fase er det vigtigt at strække hoften helt straks efter håndafviklingen på bukken, så kroppen står næsten lodret og strakt lige før landing. Benene samles og armene peger fremad.
 7. Landing:

Keypoints: Det er vigtigt at afstemme tilløbshastighed og afsæt med afsætsredskabet og bukkens højde. Det er næsten bedre at løbe lidt for langsomt end for hurtigt.undefined

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Kan indlæres hos børn fra ca. 4 års alderen.

Primærfejl – fejlretning

2 Primærfejl:

 1. Hænderne sættes i starten af redskabet, hvilket kan medføre at gymnasten ikke kommer over redskabet efter håndafvikling.
  - Sørg for at redskabet er så lavt og tilløbet så langsomt at gymnasten er tryg ved at række frem. Start evt. med stående afsæt, hvor hænderne allerede er på redskabet. Brug modtagning – se metodik.
 2. Manglende udretning af hoften i anden svævefase, hvilket medfører at gymnasten lander meget foroverbøjet. Sekundær fejl er for høj tilløbshastighed, så en ordentlig håndafvikling ikke kan nås. Igen medfører dette en foroverbøjet landing ude af balance.
  - Nedsæt hastigheden i tilløbet og løft landingsfeltet, så det fordrer en kraftig afvikling. Bed evt. gymnasten fokusere på at lande med armene ud til siden. Det vil som regel medføre en udretning af hoften også.

Risikomomenter

Der er ingen systematiske risikomomenter, men ukontrollerede landinger kan opstå ved spring uden hofteudretning. Her kan landingen være meget foroverbøjet endda med hænderne stadig mellem benene.

Modtagning

Stå på siden af bukken med god afstand indtil dette (så det ene ben kan komme mellem bukken og modtageren). Ved håndisætning tager fjerneste hånd fat i overarmen og nærmeste hånd tager fat nederst på lænden. Ved håndafvikling tager man et skridt frem og løfter armen op og frem, mens lænden skubbes frem over redskabet. Således sikres det at gymnasten kommer over og at hoften rettes ud efter afvikling.

Metodik

Start evt. stående på afsætsredskabet med hænderne for enden af en kort buk. Gymnasten skal lave afsæt og komme op og sidde på bukken. Idet der landes på bukken må armene gerne løftes frem og op. Dette gøres indtil gymnasten er tryg ved øvelsen, hvorefter det færdige spring kan udføres – evt. med modtagning. Brug gerne et landingsfelt, som er lidt højere en afsætsredskabet i starten. Fx springbræt, buk, tyk måtte.

Transfer effekt

Positiv transfer til sværere spring med håndafvikling

Variationer

 • Bukspring med samlede ben, som føres gennem armene.
 • Bukspring med samlede, strakte ben, som føres gennem armene. Sværeste variation af dette spring.