Springsikker

Springsikker 1 (tidligere Basis)

Uddannelsen er for trænere og hjælpetrænere, som arbejder med børne- eller juniorhold, hvor størstedelen af gymnasterne arbejder med enkeltstående spring.

Med Springsikker 1-kurset lærer du at lave et sikkert setup i din springtræning. For at kunne lave et sikkert setup arbejdes der indenfor følgende områder:

 

Dig som modtager (Modtagning hvorfor og hvornår)
Målet er, at gymnasterne kan klare springet selv og at modtageren er bevidst om, hvornår der er behov for modtagning og modtagningens formål.
Målene med dette kursus er derfor, at kursisten:

  • Kan vurdere, hvornår en gymnast har behov for modtagning eller ej.
  • Har kendskab til kroppens anatomi i forhold til modtagning og hvor det er hensigtsmæssigt at lave modtagning på gymnastens krop.
  • Ved hvordan man som modtager bevæger sig i forhold til gymnasten ved enkeltstående spring.

Praktisk modtagning (Modtagning hvordan)
På kurset arbejdes der med de spring, hvor der kommer et risikomoment. Modtagning er et af trænerens redskaber for at øge sikkerheden og bliver derfor trænet på kurset.
Målene med dette kursus er derfor, at kursisten:

  • Har kendskab til grundprincipperne for modtagning.
  • Kan udøve fysisk, teknisk og sikkerhedsmodtagning på følgende spring: Rulle, mølle, rondat, fliflak, kraftspring, hovedoverslag, strakt overslag, salto og stående baglæns salto

Sikkerhed (Redskaber)
Sikkerhed omkring relevante redskaber er væsentlig for at gymnasten får en god oplevelse af springgymnastikken. Dette kursus har især fokus på brug af airtrack, minitrampolin, springborde samt brug af skumredskaber. Der er dermed fokus på, at der kan perspektiveres til egen praksis og de redskaber, der er tilgængelige i ens egen forening.
Målene med dette kursus er derfor, at kursisten:

  • Kan forholde sig til sikker brug af airtrack og minitrampolin og ved hvordan man skal placere sig hensigtsmæssigt som modtager i forhold til redskabet.
  • Har kendskab til sikre springopstillinger, som er passende til springene på kurset på forskellige niveauer.
  • Kan benytte redskaber i hjælpen med den primære modtagning.
  • Har viden om, hvordan niveauforskelle i springopstillinger kan bidrage til en sikker springindlæring.

Dygtiggør dig som træner
Springsikker skal altid ses som et supplement til eksisterende træneruddannelse i henholdsvis DGI og GymDanmark. Derfor vil vi på kurset vejlede dig, så du ved hvilke uddannelser og kurser, der vil være bedst for dig at fortsætte din træneruddannelse med.

Se alle springene i Springsikker 1:

Hop og stop

Hop og stop

Ball (salto til ryg til stå)

Ball (salto til ryg til stå)

Opspring ½ , 1/1 skrue

Opspring ½ , 1/1 skrue

Opspring samle knæ

Opspring samle knæ

Salto til højt underlag

Salto til højt underlag

Hovedstand

Hovedstand

Håndstand

Håndstand

Rulle forlæns - Udførelse

Rulle forlæns - Udførelse

Rulle baglæns

Rulle baglæns

Håndstand rulle

Håndstand rulle

Bukspring

Bukspring

Tigerspring

Tigerspring

Tyvspring

Tyvspring

Overslag

Overslag

Hovedspring

Hovedspring