Springsikker

Hvad er en Springsikker Forening?

Sikkerhed er afgørende for både gymnaster, instruktører og foreninger, der arbejder med springgymnastik. Som Springsikker Forening er sikkerheden med garanti i top!

Flere og flere gymnastikforeninger bliver certificerede som Springsikker Forening. 

En af de åbenlyse årsager er, at foreningerne ønsker at sikre, at de opfylder de ypperste sikkerhedskrav som udbydere af springgymnastik. Og som Springsikker Forening skal de ansvarlige instruktører eksempelvis have gennemført en Springsikkeruddannelse

Men mange foreninger vælger også at lade sig certificere, fordi de er interesserede i hele den udvikling, der følger med i processen. For at blive certificeret, er det nemlig afgørende, at hele foreningen er involveret. Og netop dét giver mulighed for løbende refleksion, forbedringer og udvikling til gavn for alle i foreningen.

5 parametre er i fokus i en Springsikker Forening:  

 1. Ansvar og opgaver i ledelse og bestyrelse 
 2. Kompetencer hos instruktører
 3. Redskaber, faciliteter og fysiske rammer
 4. Engagement i springtræningen
 5. Sikkerhed i springtræningen

Hvert parameter har et overordnet kvalitetsmål. Der er også tydelige krav til, hvad der skal udføres i praksis - og hvem der er vigtige at inddrage i arbejdet.

Bestyrelsen og ledelsen er ansvarlige for processen

For at få succes som Springsikker Forening og sikre et optimalt springmiljø skal hele foreningen deltage i processen, som er en selvevalueringsproces. Det er dog ledelsen og bestyrelsen som er ansvarlige for forløbet, og som definerer en tidsplan. De skal også motivere, inspirere og ikke mindst involvere instruktører, medlemmer og forældre og udarbejde mål, handlingsplaner og retningslinjer. Alle får dog hjælp og rådgivning fra dygtige foreningskonsultenter fra DGI og GymDanmark

Foreningsværdierne er grundstenen i Springsikker Forening

Følgende værdier er bærende i arbejdet med at kvalitetssikre foreningen:

 • Ejerskab
 • Involvering
 • Engagement
 • Fællesskab
 • Åbenhed
 • Respekt